Thursday, June 4, 2015

စားသုံးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္းမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္း ဆပ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္       
ေမ  ၂၃  ရက္
              မေကြးျမိဳ႕ စေကာ့မင္း ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္းေရးဆိုင္ရာ
သတင္းျပန္ႀကားေရးဌာန တြင္ (23.5.2015) ရက္ေန႕ နံနက္ (၉ ) ရီအခ်ိန္းက စီးပြားေရးနွင့္
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန|ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္းေရးနွင့္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ
ႀကီးမႈဴးက်င္းပေသာ ဗဟိုစားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႈဴးနွင့္
တိုင္းေဒသၾကီးစားသုံးသူ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားနွင့္လုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီ
ဝင္မ်ားတစ္ျခားNGOအဖြဲ႕ဝင္းမ်ားစုစုေပါငိးအေယာက္၃၀ဦးတို႔ုံေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းးအနားျပဳလုပ္ခ့ဲ
ေႀကာင္းသိရွိရပါသည္။

           အဆိုပါအခမ္းအနားကို စာသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဗဟိုေကာ္မတီအတြင္း
ေရးမႈဴး ကုန္သြယ္မႈၿမွင့္တင္ေရးနွင့္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန ညြန္႕ႀကားေရးမႈဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာ္ဦး
မွအဖြင့္အမွာစကားေျပာႀကားရာမွာ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တင္ေရး နွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသည္
အီးယူ |ဂ်ပန္| တရုတ္ စေသာနိုင္ငံမ်ားနွင့္ကုန္သြယ္ေနမႈအေျခအေန နွင့္|ယခုအခ်ိန္အခါသည္
ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ေရာင္းခ်မည့္ မုန္႔ဆိုင္တန္းမ်ားကိုစားသုံး
ရန္မသင့္သည့္အေရာင္းဆိုးမုန္႔မ်ားကုိကေလးမ်ားမစားသုံးရန္ိုတိုင္ေဒသႀကီးအလိုက္သက္ဆိုင္ရာဌာန
ဆိုင္ရာမ်ားအရပ္ဖတ္အဖြဲ႕အစီးမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းစေသာေဘးထြက္ဆိုးႀကိဳးပါသည့္အစား
အေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုေလ်ွာ့နည္းလာေစရန္ပႈးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္ဟုေျပာႀကာျခင္း|
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးစားသုံးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႈဴးဦးျမင့္ေဇာ္ဦးမွလည္း
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးနွင့္စားသုံးသူအျငင္းပြားေျဖရွင္းေရးစေသာ ကိစၥမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေျခအေနနွင့္ ေနာက္လုပ္ေဆာင္မည္ကိစၥ
မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါေႀကာင္းးကိုေဆြးေႏြးတင္ျပ
သြားေႀကာင္းသိရွိရပါသည္။

             တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ စီပြားေရးနွင့္နွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ကုန္သြယ္မႈျမင့္
တင္ေရး နွင့္စာသုံးသူေရးရာ ဗဟိုစားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး  စာသုံးသူအျငင္းပြားေရး ကိစၹ
မ်ားကို ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခ့ဲေႀကာင္းသိရွိရျပီး |(2014)(2015)ပညာသင္နွစ္က ေက်ာင္းက်န္မာ
ေရးအတြက္ေက်ာင္္မ်ားကိုသြားေရာက္၍ကေလးမ်ားမစားသုံးသင့္သည့္အေရာင္းဆိုးေဆးပါမုန္႔ မ်ားကို ကေလးမ်ားမစစားသုံးရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာန ဆိုင္ရာမ်ားနွင့္  တိုင္းႀကီး ၇ တိုင္းတြင္
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးပါဝင္သည္ ့ အေရာင္ဆိုးေဆးပါသည္ကုန္ပစၥ ည္းမုန္႔မ်ားို မစားသုံးသင့္ေႀကာင့္
ကိုကေလးမ်ားအားအသိပညာေပးျခင္းးမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ခ့ဲျပီး(2015)(2016)ပညာသင္နွစ္မွာျပည္နယ္
နွစ္တိုင္း  ၁၄ခုလံုးကို ေက်ာင္းက်န္းမာေရးအေနနွင့္ ကေလးေတြကိုငယ္ငယ္ကတိုငိ္ေဘး
ထြက္ဆိုးက်ိဳးမပါသည့္စားေသာက္ကုန္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္စာသုံးတက္ရန္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းကိုစာသုံးသူေရးရာညြန္႔ႀကားေရးမႈဴးဦးခင္းေဇာ္မွေျပာျပ၍သိရွိရပါသည္။ဇာဇာ(မ ေကြး)

0 comments:

Post a Comment