Thursday, June 4, 2015

ေျမလတ္ေဒသ ေန႔စဥ္သတင္းစာ အြန္လိုင္း ႏွင့္ ဖုန္း ေျမလတ္မီဒီယာ APK သို႔ သတင္းတင္လိုလ်ွင္ အင္တာနက္သုံးရန္ လစဥ္ေၾကး ၅၀၀၀ိ ေပးသြင္းရပါမည္


ဦးဝင္းၾကည္  ၈/ခမန(ႏိုင္)၀၆၀၁၉၇
မေကြး ကေမၻာဇဘဏ္ ၂  ။ ရိုးမဘဏ္ ႏွင့္ မေကြးစာတိုက္ သို႔ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ လူကိုယ္တိုင္လည္း ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ရုံးသို႔ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ 

ဖုန္း ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀
အဂၤလိပ္လဆန္း ၇ ရက္အတြင္း အေရာက္ေငြေပးပို႔ရပါမည္။
ေငြမေပးပို႔သူမ်ား၏ သတင္းေထာက္စာမူမ်ားကို အြန္လိုင္းမွာ ေဖာ္ျပေပးမည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႔မွ စတင္ပါမည္။ 
 
လစဥ္ေၾကး ငါးေထာင္က်ပ္ေငြမပုိ႔သူမ်ား၏ သတင္းမ်ားကို တင္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္မံႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။
အြန္လိုင္းသတင္း တာဝန္ခံ

0 comments:

Post a Comment