Thursday, May 21, 2015

အမက(မူလြန္)ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး               


                                      ေပါက္ ေမ ၂၀ ရက္
          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ.နယ္ အိုင့္ကိုင္းေက်းရြာအုပ္စု မုန္းကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလ
တန္းေက်ာင္း၌ အမက(မူလြန္)ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
             အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္သစ္သည္ အလ်ား(၆၈)ေပ အနံ(၃၀)ေပ ႏွင့္ အျမင့္(၁၁)ေပ အုပ္ညွပ္သြပ္မိုး
တစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး  ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ထည့္ဝင္ေငြက်ပ္သိန္း (၃၀)ခန္.နွင့္ ႏိုငံေတာ္မွေထာက္ပ့ံ
ေငြက်ပ္သိန္း(၉၀)ျဖင့္(၂၀၁၁)ခုနွစ္ကစတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္(၄ )နွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး၊တိုးခ်ဲ.ေက်ာင္း
ေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသျဖင့္ ယခုနွစ္ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ပညာေကာင္းစြာ
သင္ၾကားႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဦးညြန္.ဝင္းထံမွသိရသည္။
                                                                                                                 ဥာဏ္တိုး(iprd)

0 comments:

Post a Comment