Saturday, May 16, 2015

ဧက(၁၀၀)ပုလဲသြယ္အထူးအထြက္တုိး စပါး စုိက္ခင္းအားစုေပါင္းဓါတ္ေျမႀသဇာႀကဲပက္


ျမိဳ႕သစ္    ေမ 
               မေကြးခရုိင္ ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္ နဘဲကုန္း
အုပ္စုနဘဲကုန္းေက်းရြာတြင္ဧက(၁၀၀)ပုလဲသြယ္
အထူးအထြက္တုိးစပါးခင္းအား လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳး
ေရးဝန္ႀကီးဌာန ခရုိင္ဦးစီးမွဴး ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ား နဘဲကုန္းအုပ္စု နဘဲကုန္းေက်းရြာ
ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားကဧက(၁၀၀)အထူးအထြက္
တုိးစပါးခင္းအားဓါတ္ေျမႀသဇာ စုေပါင္းႀကဲပက္ပဲြ
ကုိအဆုိပါစုိက္ပ်ိဳးခင္းအတြင္းေမလ၁ရက္ေန့
နံနက္ပုိင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕သည္။

             ဧက   ၁၀၀    အထူးအထြက္တုိး
စပါးခင္းအား ဓါတ္ေျမႀသဇာစုေပါင္းႀကဲပက္ပဲြ
ကုိျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးဗုိလ္ေအာင္ေမာင္ေမာင္
မေကြးခရုိင္လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးမွဴး
ဦးသိန္းလြင္ ျမိဳ႕နယ္လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးမွဴး
ဦးေအာင္ဝင္းတုိကေလ့လာႀကည့္ရွု႕ရန္လာေရာက္
ႀကေသာေတာင္သူမ်ားအားစုိက္ပ်ိဳးမွဳဆုိင္ရာသိ
ေကာင္းစရာမ်ားကုိေဆြးေႏြးေပာာေျပာခဲ႕သည္။
            ဆက္လက္၍  ဧက၁၀၀အထြက္တုိးစပါး
စုိက္ခင္းအား ေတာင္သူမ်ားႏွင့္အတူစုိက္ပ်ိဳးေရး
ဝန္ထမ္းမ်ားကပါဝင္ေရာက္ဓါတ္ေျမႀသဇာမ်ား
ႀကဲပက္ေပးခဲ႕ရာ ျမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခရုိင္
ဦးစီးမွဳးတုိ့ႏွင့္အတူ ျမိဳ႕နယ္ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိ
ူသူမ်ားကတက္ေရာက္အားေပးခဲ႕ျပီး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား  ေရသန့္ဘူးမ်ားဝဌေပး
ခဲ႕ေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။

                                ေဇာ္ေဇာ္(ျမိဳ႕သစ္)

0 comments:

Post a Comment