Saturday, May 16, 2015

ေႏြရာသီစိုက္ခင္းမ်ားတစ္ပိုင္ တစ္နိဳင္ေျမေအာက္ေရတင္စႏွစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္


နတ္ေမာက္           ေမ၁၄
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ေႏြရာသီကာလအတြင္းေသာက္သုံးေရ႐ိွေရးခက္ခ့ဲသည့္ေဒသမ်ားရိွသကဲ႔သို႕ေျမေအာက္ေရတင္စႏွစ္ျဖင့္တစ္ပိုင္တစ္နိဳင္ေႏြရာသီစိုက္ခင္းမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေအာင္ျမင္လ်က္ရိွသည့္ေက်းရြာမ်ားကိုလည္းေတြ႕ရိွရသည္။

နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ယင္းေခ်ာင္းေဒသအင္းကုန္းေက်းရြာ၊ႀကဴအိုင္ေက်းရြာတိုတြင္အစိုးရဆည္ကန္/တမံမ်ားမွစိုက္ပ်ိဳးေရရရိွေရးခက္ခဲေသာ္လည္းမိမိတို႕၏တစ္ပိုင္တစ္နိဳင္ေရတြင္းမ်ားလက္ႏွိပ္ေရတင္တြင္းမ်ားေရစုပ္စက္ေျမေအာက္ေရတင္တြင္းမ်ားတို႕ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာဟင္းသီးဟင္းရြက္၊စားဖိုေဆာင္သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်နိဳင္လ်က္ရိွသည္။

နိဳင္ငံေတာ္၏လုပ္ငန္းဌာနေပါင္းစုံမွကူညီပ့ံပိုးေပးမႈျဖင္းယခင္ႏွစ္အတြင္းအင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္လ်က္ရိွေႀကာင္းသိရသည္။နတ္ေမာက္ျမိဳ႕၏ေစ်းကြက္၀င္စားဖိုေဆာင္သီးႏွံအမ်ားစုႏွင့္ပန္အလွပင္မ်ားအားယင္းေခ်ာင္းတစ္၀ိုက္ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ႀကဴအိုင္ေက်းရြာ၊အင္းကုန္းေက်းရြာ၊ဘုန္းေတာ္ျပည့္ေက်းရြာတို႕မွတစ္ပိုင္တစ္နိဳင္ေျမေအာက္ေရတင္စႏွစ္မ်ားျဖင့္အဓိကစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရိွေႀကာင္ေတြ႕ရိွရသည္။ေက်းရြာေနသီးႏွံစိုက္ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ရာသီအလိုက္မိုးရြာသြန္းမႈကိုသာအားကိုးစိုက္ပ်ိဳးေနႀကရျပီးရာသီေဖာက္ျပန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ျဖည့္စြက္ေရေပးနိဳင္ေရးခက္ခ့ဲသျဖင့္သီးႏွံအထြက္နုဳန္းထိခိုက္က်ဆင္းမႈမ်ားပိုမိုႀကံဳေတြ႕ေနႀကရေႀကာင္း၊ေက်းရြာအတြင္းေသာက္သုံးေရအတြက္ေရတြင္းေရကန္မ်ားတူးေဖၚေဆာင္ရြက္ေနသကဲ႕သို႕စိုက္ပ်ိဳးေရအတြက္ဆည္တမံႏွင့္ေရတြင္းေရကန္မ်ားပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္နိဳင္ရန္လိုအပ္လ်က္ရိွေႀကာင္း၊ယခုအခါတြင္ေက်းရြာေရေျမသဘာ၀အေပၚအေျခခံ၍သင့္ေတာ္သည္႕သီႏွံစိုက္ပုံစံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးနိဳင္ေရးပညာေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ထားရိွေႀကာင္း၊ေတာင္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္လည္းေရအနည္းလိုသက္တမ္းတိုသည့္ေစ်းကြက္၀င္သီးႏွံမ်ိဳးကြဲမ်ားကိုပိုမိုေရြးခ်ယ္မွာယူမႈမ်ားရိွလာေႀကာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးဦးေဇာ္လင္းထံမွသိရိွရသည္။                 ဦးလွဝင္း

0 comments:

Post a Comment