Saturday, May 16, 2015

သရက္ေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ား လူအခြင့္အေရးမ်ားခ်ဳိး ေဖါက္ခံေနရဟုဆို၊


  မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူး/စကုျမိဳ႕နယ္ ရြာမကန္ေက်းရြာေန ဦးစုိးထြန္း
းက  ၎ေထာင္က်ေနစဥ္သရက္ေထာင္အတြင္း ေထာင္က်မ်ား လူအခြင့္အေရး
မ်ားခ်ဳိးေဖါက္ခံေနရ၍ မေကြး၊မင္းဘူးသတင္းမီဒီယာမ်ားအားဖိတ္ႀကားကာ
၇၊၅၊၂၀၁၅ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက မေကြးျမိဳ႕ ျမိဳ႕လယ္ကဖီးဆိုင္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔ေႀကာင္း သတင္းရရွိသည္၊

  ဦးစုိထြန္းက ၃၊၁၀၊၂၀၁၄ရက္ေန႔မွာေထာင္က်လုိ႔ သရက္ေထာင္ေရာက္ခဲ႔
ပါတယ္၊၁၈၊၁၀၊၂၀၁၄ရက္ေန႔ နံနက္၇နာရီအခ်ိန္ေလာက္မွာ မိန္းေဂ်ရံုးကုိ
ေခၚျပီး ေထာင္ပုိင္ႀကီးက အမႈျဖစ္ေႀကာင္းေမးပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္ကျဖစ္စဥ္
အမွန္အတိုင္းေျပာျပလုိက္ပါတယ္၊အဲဒါကုိ ညာေျပာတယ္ဆိုျပီး ဆဲဆုိႀကိမ္း
ေမာင္းကာ ပါးကုိ၄ခ်က္ဆက္ရိုက္ပါတယ္ ၁၈၊၁၀၊၂၀၁၄ရက္ေန႔က ကြ်န္ေတ
ာ္အမ်ဳိးသမီး ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕တာ မေတြ႕ရဘူးဆိုလုိ႔ ၁၀၀၀၀က်ပ္ေပးျပီးလာေတြ
႕ရပါတယ္၊ေထာင္က်ေတြေသာက္ဘုိ႔လႈထားတဲ႔ ေရသန္႔ကုိအျပင္ေရာင္းစား
ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုိရိုးရိုးေရတုိက္ပါတယ္ေထာင္က်ေတြ ေလ်ာ့ရက္ရတာကုိ ေငြ
ေပးမွ ေလ်ာ့ရက္ေပးပါတယ္ ေငြမေပးနိင္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ရက္အျပည့္ေနခဲ႔ရပါတယ္ ရဲဘက္လုိက္မယ္ဆုိရင္
ေထာင္က်တစ္ေယာက္ ၅၀၀၀၀က်ပ္ေပးရပါတယ္ ၂၀၊၆၊၂၀၁၄ရက္ေန႔က
ကုိးပင္ရဲဘက္ပါေအာင္လုပ္ေပးမယ္ဆိုျပီး ေထာင္က်ေအာင္နိင္စုိးနဲ႔မ်ဳိး
ဝင္းေဇာ္တို႔ ၅၀၀၀၀က်ပ္စီေပးေတာ့ ရဲဘက္ပါသြားပါတယ္ ေထာင္ထဲမွာ ေဆးမႈန္႔ အရက္ ေဆးလိပ္ ကြမ္းအစရွိတာေတြကုိ ေထာင္မွဴးအပါအဝင္ဝန္ထမ္းေတြက
ေရာင္းစာေနပါတယ္ အျပင္မွာေဆးမႈန္႔၁ထုပ္၅၀က်ပ္တန္ကုိေထာင္ထဲမွာ၅၀၀၀က်ပ္၊၁၀၀က်ပ္တန္အရက္အဆီကုိ၁၅၀၀၀က်ပ္၊ဂ်ဳိးသိန္းေဆးလိပ္တလိပ္၂၅က်ပ္တန္ကုိ အထဲမွာ၃၀၀က်ပ္ကြမ္းတရာကုိ၃၀၀က်ပ္နဲ႔ေရာင္းစာႀကပါတယ္၊
  ၂၂၊၂၊၂၀၁၄ရက္ေန႔က ေထာင္က်သိန္းထုိက္ ေထာင္ဝင္နံပါတ္၁၀/၀၀၁၈၉
အခန္းရွာေဖြေရးလုပ္ပါတယ္ သူတို႔သြင္းေပးထားတဲ႔စတီးဇြန္းကုိျပန္သိမ္းလုိ႔
စကားမ်ားႀကျပီး ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြက ေထာင္က်သိန္းထိုက္ကုိ ဝုိင္းခ်ဳပ္ျပီးေထာင္ပုိင္နဲ႔ေထာင္မွဴးတို႔က
ဖိႏွပ္နဲ႔မ်က္ႏွာကန္ႀကလို႔ အလဲမွာတမွာ သံမန္တလင္းနဲ႔မ်က္နာကုိင္ျပီးပြတ္တိုက္ထားတာ ဒီေန႔အထိမ်က္နာမွာဒဏ္ရာမေပ်ာက္ေသးပါဘူး။

မလုိအပ္ဘဲ ေျချခင္းသံႀကိဳးခတ္ျပီး တိုက္၁လေက်ာ္ပိတ္ထားခဲ႔ႀကပါတယ္
အခုကြ်န္ေတာ္ေထာင္ကလြတ္ေတာ့သိန္းထိုက္က အကူအညီေတာင္းပါတ
ယ္ သရက္ေထာင္အတြင္းက ေထာင္သားေတြ လူအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္ခံေနရတာေတြ
ကုိ အမ်ားျပည္သူသိရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါလုိေတာင္းဆိုလုိ႔ အခုလုိ သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ ဖိတျ္ပီးအမွန္ေတြေျပာတာပါ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာအားလုံးတာဝန္ယူ
ပါတယ္၊သရက္ေထာင္မွာ ေငြမတတ္နိင္တဲ႔ေထာင္က်ေတြဟာ
လူအခြင့္အေရးေတြဆုံးရံႈးေနပါတယ္။

လူသာခ်င္းစာနာေသာအားျဖင့္ကူညီႀကပါ၊ကြ်န္ေတာ္အခု မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္
ရြာမကန္ေက်းရြာမွာေနပါတယ္၊ကြ်န္ေတာ္ေထာင္က်နံပါတj္lက စုိးထြန္း၁၁၇/၁၄/၀၀၇၈၉အဘဦးေရႊေမာင္ျဖစ္ပါတယ္၊မည္သူမဆို အက်ဳိး
အေႀကာင္းသိလုိလ်င္ ဖုန္းနြပါတ္္ ၀၉၇၉၃၈၂၁၀၈၄ကိုဆက္သြယ္နိင္ပါ
တယ္။ သက္ဆိုင္ရာကစစ္ေဆးေမးျမန္းမယ္ဆိုရင္လည္း ေျဖဆိုေပးဘို႕အသင့္ပါဟုေျပာသည္။

   သတင္းမီဒီယာမ်ားက သရက္ျမိဳ႕အ
က်ဥ္းဦးစီးဌာန ဖုန္း၀၆၈၂၁၀၀၈သုိ႕
ဆက္သြယ္ရာ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္ေမျမန္းပါဟုေျပာသည္။
                        တင္ေရႊ(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment