Monday, May 25, 2015

ၿမိဳ.နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ.ခြဲ ႏွင့္ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္မ်ားလုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းစည္းေဝးက်င္းပ
                              
     ပခုကၠဴ ေမ ၂၃ ရက္
          ပခုကၠဴၿမိဳ.နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ.ခဲြမ်ားႏွင့္ရပ္ေက်းေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖြဲ.ခြဲမ်ားမွ ရပ္
ကြက္/ေက်းရြာ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္အတြင္းေရးမႈးမ်ား လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းေဝးပြဲကုိ ေမ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက
ၿမိဳ.နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းေဝးခန္းမ၌က်င္းပခဲ့သည္။
           ေရွးဦးစြာၿမိဳ.နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ အဖြဲခြဲဥကၠဌ ဦးလွေရႊကအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ၿမိဳ.
နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ.ခြဲအတြင္းေရးမႈး ဦးေက်ာ္စိုးထင္က မဲစာရင္းျပဳစုျခင္း၊ မဲရံုအေျခေနမ်ား၊မဲစာ
ရင္းကပ္ျခင္း၊နယ္ေျမခြဲျခားျခင္း၊မဲရံုတည္ေဆာက္ထားရွိမႈႏွင့္ေရွးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုအက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းေျပာ
ၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
                                                                                         ဥာဏ္တိုး(iprd)

0 comments:

Post a Comment