Tuesday, April 28, 2015

ပထမအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး(၁/၂၀၁၅) ဒုတိယေန႔ က်င္းပ

မေကြး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ (၂၈) ရက္
    ပထမအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး(၁/၂၀၁၅) ဒုတိယေန႔ကို (၂၈.၄.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ခန္းမ၌ စတင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
    ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၆၈)ဦးရွိသည့္အနက္ (၆၅)ဦးတက္ေရာက္၍ (၉၅.၅၉) ရာခိုင္ႏႈန္းတက္ေရာက္သျဖင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာ ပါသည္။
    ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းၿမိဳင္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဟန္ေမာင္ တို႔က ဖတ္ၾကား တင္ျပပါသည္။
    ၎ေနာက္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း တစ္ပိုဒ္
ခ်င္းစီ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီ တို႔ကို လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူကာ ပထမအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အထူး အစည္း အေဝး(၁/၂၀၁၅) ဒုတိယေန႔ကို (၁၀၄၅)အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားေၾကာင္းႏွင့္ တတိယေန႔အစည္း အေဝးကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)  (၁၀၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ညီညီေမာင္

0 comments:

Post a Comment