Friday, April 10, 2015

ပ်ိဳးပင္မ်ိဳးစုံပ်ိဳးေထာင္ထားရိွ
နတ္ေမာက္   ဧျပီ ၁၀
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦစီးဌာနမွယင္းဆိပ္ယာယီပ်ိဳးဥယ်ာဥ္၌၂၀၁၅ခုႏွစ္မိုးရာသီတြင္အခ်ိန္မီသစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ရန္စိုက္ပ်ိဳးမည့္ေက်းရြာ(၄)ရြာတို႕ကိုတစ္ရြာ(၁)ဧက၊တစ္အိမ္ေထာင္ကၽြန္း(၃)ပင္ႏွင့္သစ္မာ(၂၀)ပင္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ရန္ပ်ိဳးေထာင္ထားေႀကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါပ်ိဳးပင္မ်ားမွာယူကလစ္၊ကၽြန္း၊တမာ၊ရွား၊ကုကၠဳိလ္ႏွင့္မယ္ဇလီပင္အပါအ၀င္ပ်ိဳးပင္မ်ိဳးစံု(၂၄၂၀၀)ပင္ပ်ိဳးေထာင္ထားေႀကာင္းျမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ဦးစီးမွဴးဦးေနမ်ိဳးထြန္းထံမွသိရသည္။
                                  လွ၀င္း

0 comments:

Post a Comment