Friday, April 3, 2015

“ ကမာၻေလာကကုိ မီး၀ုိင္းရွဳိ႕ေနတဲ့သူထဲ မပါေစနဲ႔ ”

“ ကမာၻေလာကကုိ မီး၀ုိင္းရွဳိ႕ေနတဲ့သူထဲ မပါေစနဲ႔ ”
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“ ကမာၻကုိတုန္လွဳပ္ေစေသာ လူေတြထဲမွာ
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ
မပါ၀င္ဖုိ႔ အေရးၾကီးတယ္။

လူ႔ေလာကၾကီးရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ၀ုိင္း၀န္းျဖည့္စြက္
ေပးႏုိင္ၾကဖုိ႔ အားထုတ္ၾကရမယ္။
ပူေလာင္ေနတဲ့ကမာၻမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔က မီးသတ္
သမားေတြလုိ - ကိေလသာမီး၊ ေသာကမီး၊ စစ္မီး
ေတြကုိ ျငိမ္းသတ္ႏုိင္တဲ့သူမ်ားအျဖစ္ ကမာၻ႔အေရး
မွာ ပါ၀င္ၾကရမယ္။
ကမာၻေလာကကုိ မီး၀ုိင္း
ရွဳိ႕ေနတဲ့လူေတြထဲမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မပါ၀င္ႏုိင္ေပ။ ”
- သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဥာဏိႆရ

0 comments:

Post a Comment