Friday, April 3, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေကာ္မရွင္က မူဝါဒႏွင့္အညီဖြဲ႔စည္းရန္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

နတ္ေမာက္   ဧျပီ          ၃
    နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲရံုမ်ား လ်ာထား သတတ္မွတ္ ရာတြင္ ေက်းရြာ၂၉ အုပ္စုမွ မဲရံုတည္ေနရာမ်ား မဲရံုသတ္မွတ္ျခင္း ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးကို ဧျပီ ၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပခဲ့သည္။
  အဆိုပါေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးသို႔နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲဥကၠဌဦးညိဳၾကီးမွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ အဆင့္ဆင့္ရွိ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံု၍ အမ်ားယံုၾကည္ေလးစားျခင္းခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အခ်က္ (၈)ခ်က္ႏွင့္အညီ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းၾကရန္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင့္ေဇာ္မွ မဲရံုမ်ားလ်ာထားရာတြင္ ဝတၱကေျမအတြင္း ရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဓမၼာရံုမ်ားႏွင့္ အျခားမည္သည့္သာသနာ့နယ္ေျမေပၚတြင္မဆိုမဲရံုမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္း မ်ား ဌာနဆိုင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားမရွိေသာ    အရပ္ေဒသမ်ား၌ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ မ်ားရွိ ဓမၼာရံုမ်ားတြင္ မဲရံုဖြင့္လွစ္နိုင္ျပီး မည္သည့္အေဆာက္အဦးမ်ားမရွိပါက သီးျခားမဲရံုမ်ားေဆာက္လုပ္နိုင္ေရး ၾကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ထားရန္ တို႔ကိုရွင္းလင္းေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲရံုမ်ား လ်ာထားသတ္မွတ္ရာတြင္ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ၂၉ အုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းစီ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။                                    လွဝင္း

0 comments:

Post a Comment