Thursday, April 23, 2015

ေရရွားပါးေသာေက်းရြာမ်ားအား ကိုးခရိုင္စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးစက္ေရတြင္းေဟာင္းမွ ေသာက္သံုးေရရရွိနိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ ေခ်ာက္ ဧၿပီ  ၂၃  ရက္
 ေခ်ာက္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ေရရွားပါးေသာေဂြးခ်ိဳေက်းရြာအုပ္စု ၊ ေဂြးခ်ိဳေက်းရြာႏွင့္ ရွားပင္ေက်းရြာ တို႔အား ေသာက္သံုးေရဖူလံုစြာရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ေဂြးခ်ိဳေက်းရြာ ``ေတာင္ႀကီးတြင္း အဆိုျပဳ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ `` အတြင္း ကိုးခရိုင္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအတြက္ (၁၉၉၃-၁၉၉၄) ခုႏွစ္ခန္႔က တူးေဖာ္ခဲ့သည့္ အသံုးျပဳျခင္းမရွိသည္မွာ (၁၅)ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ စက္ေရတြင္းအေဟာင္း အမွတ္ (၂) အား တြင္းေဆးျခင္းလုပ္ငန္းကို ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနပိုင္ စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ယေန႔နံနက္ ၁၁း၁၅ အခ်ိန္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မေကြးတိုင္ေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴးဦးေက်ာ္ေဆြ ။ ၿမီဴ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး  ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦၤးေမာင္ေမာင္သက္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ၿမိ္ဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ၊ ၿမိဴ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးမွဴး ၊ ၿမိဳ႕နယ္စိမ္း/စို တာ၀န္ခံတို႕မွ သြားေရာက္ကြင္းဆင္းၾကည့္ရွုခဲ့ရာ ထိုစက္ေရတြင္းမွ တစ္နာရီလွ်င္ ေရဂါလံ (၃၀၀၀)ခန္႔ ထူတ္ယူအသံုးျပဳနိုင္သျဖင့္ ေဂြးခ်ိဳေက်းရြာရွိ လူဦးေရ (၁၃၀၃)ဦး ႏွင့္ ရွားပင္ေက်းရြာရွိ လူဦးေရ (၁၀၁၈)ဦး စုစုေပါင္း (၂၃၂၁)ဦး ၊ ကၽြဲ ႏြား တိရစၦာန္မ်ားအတြက္လိုအပ္ေနေသာ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲံမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ေသာက္သံူးေရထုတ္ယူရရွိ အသံုးျပဳနိုင္ေရး ေဂြးခ်ိဳေက်းရြာအုပ္စူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၊ ေက်းရြာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မ်ား ၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။                                                          မခ်ိဳ ( ေခ်ာက္ )

0 comments:

Post a Comment