Thursday, April 2, 2015

စာႀကည္႕တုိက္၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ပခုကၠဴခရုိင္ျပန္/ဆက္ရုံး၌က်င္းပပခုကၠဴ    -   ဧျပီ   -  
          စာႀကည္႕တုိက္၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိမတ္(၃၁)ရက္ႏွင့္ဧျပီ(၁)ရက္
ေန႕မ်ားတြင္ပခုကၠဴခရုိင္ျပန္ႀကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ရုံးခန္းမ၌က်င္းပရာရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ
စာႀကည္႕တုိက္မွဴး(၇၀)ဦးတက္ေရာက္ေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။
          မတ္(၃၁)ရက္ေန႕နံနက္(၉)နာရီတြင္ျမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးျမင့္ခုိင္ကအဖြင့္အမွာစကားေျပာႀကားျပီး
၊ ခရုိင္ျပန္/ဆက္ဦးစီးအရာရွိဦးတင္၀င္းကစာႀကည္႕တုိက္၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြး
ပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းအေႀကာင္းရွင္းလင္းေျပာႀကားျပီးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိျပီးေျမာက္ခဲ့သည္။
          ဆက္လက္၍အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးသန္းေဆြ(ေဆြသန္း-ပခုကၠဴ) ၊ ျမဳိ႕နယ္ပညာေရးမွဴး(ျငိမ္း)က
စာဖတ္ရွိန္ျမွင့္တင္ေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ဦးေအာင္စုိးသန္း(ေအာင္စုိးသန္း-ပခုကၠဴ)ပခုကၠဴဦးအုံးေဖ
စာႀကည္႕တုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကစာႀကည္႕တုိက္မ်ားကျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္ေရး
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္းစာတမ္းမ်ားဖတ္ႀကားလ်ွက္ေဆြးေႏြးခဲ့ႀကသည္။
          ထုိ႕ေနာက္တက္ေရာက္လာႀကသည္႕စာႀကည္႕တုိက္မွဴးမ်ားကအဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႕ခြဲကာစာႀကည္႕တုိက္
၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္ေရးအတြက္တစ္ဦးခ်င္းတင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း ၊ သုံးသပ္အႀကံျပဳျခင္း
မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊အဖြဲ႕အလုိက္တင္ျပခ်က္စာတမ္းမ်ားျပဳစုျခင္း ႏွင့္ အဖြဲ႕(၁)ကုိယ္စားအလင္းတမန္ပုဂၢလိက
စာေပေရခ်မ္းစင္ မွ ဦးေမာင္ေအးကလည္းေကာင္း၊အဖြဲ႕(၂)ကုိယ္စားပခုကၠဴျမဳိ႕နယ္၊ ကၽြန္းေခ်ာင္းရြာ ၊
စာႀကည္႕တုိက္မွဴး ဦးျမင့္သန္းကလည္းေကာင္း၊ကုိယ္စားျပဳတင္ျပခဲ့ႀကျပီး ၄င္းတုိ႕၏တင္ျပခ်က္မ်ား
အေပၚ ဦးသန္းေဆြ(ေဆြသန္း-ပခုကၠဴ)  ဦးေအာင္စုိးသန္း(ေအာင္စုိးသန္း-ပခုကၠဴ) ႏွင့္ဦးတင္၀င္း(ဦးစီးအရာရွိ)
ခရုိင္ျပန္/ဆက္၊ပခုကၠဴ  တုိ႕ကျပန္လည္ေဆြးေႏြးလ်ွက္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိဒုတိယေန႕အစီအစဥ္မ်ားေန႕
(၁၂း၃၀)အခ်ိန္တြင္ျပီးေျမာက္ေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။ ေအာင္(မန္းတကၠသုိလ္)

0 comments:

Post a Comment