Thursday, April 9, 2015

ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႕သဘာဝ ေတာထိန္းလုပ္ငန္းမွ ထြက္ရွိေသာ ထင္းမ်ားအား အခမဲ့ျဖန္႕ေဝ
မင္းဘူး(စကု)                       ဧၿပီ               
                  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္၊အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုေျပေရးဦးစီးဌာန  က     ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၊ေျမာက္ ဆားဗြက္ ႀကိဳးဝုိင္း အကြက္အမွတ္(၁၇၊၁၉) တြင္ သဘာဝေတာထိန္းလုပ္ငန္း (၂၀၀၀)ဧက ကို ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး  (၂၀၀)ဧကအား ဓမၼတာ မ်ဳိးစပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ထြက္ရွ္ိလာသည့္ ထင္း (၅.၂၂)တန္အား ဦးစီးအရာရွိ ဦးဝင္းဘို က ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံသို႕ (၈-၄-၂၀၁၅) ရက္ေန႕တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

                                                                                                    သန္းေဌး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment