Thursday, April 9, 2015

ေရႊေရနံ႕သာအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲအစည္း ေဆြးေႏႊးပႊဲျပဳလုပ္
ေရနံေခ်ာင္း         ဧၿပီ ဂ
                   ၅-၄-၂၀၁၅ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ေရႊေရနံသာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းတုိး တက္ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့့္ သႀကၤန္္ရုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္နားခ်င္ေသာအလုပ္္သမားမ်ား နားခြင့္ရွိေၾကာင္းေရနံ ေခ်ာင္းေရနံေျမသည္ စဥ္္ဆက္မျပတ္လုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္အလုပ္သမားနား၍မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း မနားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားကုိလည္း BONUS အျဖစ္ ရရွိေအာင္တင္ျပသြားမည့္ျဖစ္ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိတာ၀န္ ခံမ်ားႏွင့္ေရႊေရနံသာအဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ာကုိ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအားျပန္္လည္ေ၀မွ်ၿပီး ထုတ္္ လုပ္ေရးဌာနမွ တြင္းျပင္လုပ္သား ဦးညြန္႔၀င္းအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအျဖစ္ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀ေထာက္ပံ့ခဲ့ ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

                                                                             သိန္္္းေဇာ္(ျပန္/ဆက္)

0 comments:

Post a Comment