Friday, April 17, 2015

သႀကၤန္ရက္မ်ားတြင္ ျမိဳ႕ေပၚရွိ ဓမၼစကူးေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားဥပုတ္သတင္းသီလယူၾက
ျမိဳ႕သစ္  ဧျပီ  ၁၄
         မေကြးခရိုင္ ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕တြင္ဓမၼစကူးေက်ာင္
မ်ားရွိေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကသႀကၤန္ကာလ
အတြင္းဥပုတ္သတင္းသီလေစာင့္တည္ေနမွဳကုိ
ဧျပီ၁၄  ရက္ေန့  နံနက္ပုိင္းက  ဂါတ္ေက်ာင္းဓမၼ
ရိပ္သာေက်ာင္းတုိက္သုိ့သြားေရာက္ကာ ေစာင့္
တည္ေနလွ်က္ရွိသည္။

           သႀကၤန္ရက္မ်ားအတြင္း ေစ်းဝင္းမင္း
ေက်ာင္း  ဓမၼစကူးေက်ာင္းသား/သူမ်ား
သရက္ေတာဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းတုိက္ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူမ်ား လွုိင္နံ႕သာမိုးကုတ္ရိပ္သာ
ေက်ာင္းတုိက္ဓဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းတုိက္ရွိ
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက အလွည့္က်စီသြား
ေရာက္ကာဥပုတ္သတင္းသီလေစာင့္တည္လ်က္
ရွိသည္။

             အဆုိပါဥပုတ္သတင္းသီလေစာင့္တည္
ေနေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိျမိဳ႕နယ္ဓမၼစကူး
အဖဲြ႕မ်ား ရပ္ကြက္ဓမၼစကူးအဖဲြ႕ မ်ားပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ကာ ၁၄ရက္ေန့မွ၁၆ရက္ေန့ထိဥပုတ္
သတင္းသီလေစာင့္တည္သြားမည္ရာ ျမိဳ႕နယ္
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဳးဦးဗုိလ္ေအာင္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ဌာနဆုိင္ရာ
တာဝန္ရွိသူမ်ားကေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား
ကုိအဟာရကုသုိလ္ယူေက်ြးေမြးလ်ွက္ရွိေႀကာင္း
သတင္းရရွိသည္။
                         

                             ေဇာ္ေဇာ္(ျမိဳ႕သစ္)

0 comments:

Post a Comment