Sunday, March 29, 2015

စာၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပ

ေပါက္       မတ္  ၂၈                       
 မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေပါက္ၿမိဳ
႕နယ္ျပန္ ႀကားေရးနွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနကႀကီးမႈးက်င္းပေသာေက်းရြာစာႀကည့္ တိုက္မ်ားရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကိုမတ္၂၈ရက္နံနက္ ၉ရီကၿမိဳ႕       နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနေရြွ       ေပါက္ပင္ခန္းမ၌က်င္းပသည္။
                       အခမ္းနားတြင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးဦးသန္း ေအာင္ကအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး|ခ   ရိုင္ျပန္/ဆက္ဦးစီးအရာရိွဦးတင္ဝင္းကစာ ၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ  က်င္းပရျခင္းအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း|    ၿမိဳ႕နယ္ျပန္/ဆက္ဦးစီးမွဴးဦးေစာျမင့္ခိုင္က     ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို   လည္းေကာင္း|ၿမိဳ႕နယ္စာၾကည့္တိုက္မွဳးေဒၚ  ခင္သန္းဆင့္ကစာၾကည့္တိုက္မ်ားေရရွည္      တည္တံ႔ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္း     မ်ားကိုလည္းေကာင္းရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾက    ရာတက္ေရာက္လာၾကသည့္ေက်းရြာအုပ္စု   မ်ားမွစာၾကည့္တိုက္ေကာ္မတီဝင္မ်ားနွင့္စာ  ၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားကသိရိွလိုသည္မ်ားကို      ေမးျမန္းေဆြေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ဉာဏ္(ေပါက္)

0 comments:

Post a Comment