Tuesday, March 10, 2015

ျမဳိင္တြင္တိရစၦာန္က်န္းမာေရးလုပ္သားမြမ္းမံသင္တန္းဆင္း
ျမဳိင္   -   မတ္   -   ၁၀
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ပခုကၠဴခရုိင္၊ျမဳိင္ျမဳိ႕နယ္ ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး
ဦးစီးဌာနကႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေသာတိရစၦာန္က်န္းမာေရးလုပ္သားမြမ္းမံသင္တန္း ၁/၂၀၁၅ သင္တန္းဆင္းပြဲကုိမတ္(၈)ရက္နံနက္(၁၀)နာရီတြင္အဆုိပါရုံးသင္တန္းေဆာင္၌ျပဳလုပ္ရာတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား
လွယ္ ဦးေစာ၀င္း၊ ႏွင့္ျမဳိ႕နယ္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌဦးလွထူးတုိ႕ကသင္တန္းဆင္းအမွာစကား
ေျပာႀကားႀကျပီး ျမဳိ႕နယ္ဦးစီးမွဴးေဒါက္တာေသာင္းစိန္ကသင္တန္းဆင္းမ်ားလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္႕
တာ၀န္ႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကုိရွင္းလင္းမွာႀကားခဲ့သည္။

          ယင္းသင္တန္းသုိ႕ျမဳိင္ျမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိေက်းရြာအုပ္စုအသီးသီးမွတိရစၦာန္က်န္းမာေရးလုပ္သား
သင္တန္းဆင္းျပီးသူ(၅၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ႀကျပီး၊သင္တန္းကာလမွာ(၇)ရက္ျဖစ္သည္။သင္တန္းကာလအတြင္း
လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ႀကရာျမဳိ႕နယ္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ဒုဦးစီးမွဴးမ်ားဦးေဆာင္ကာေက်းရြာေပါင္း(၁၂၅)ရြာရွိ
ႏြားေကာင္ေရ(၃၄၀၀)ေကာင္အားေဒါင့္သန္းေရာဂါကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း၊ ႏြား(၁၂၅၀၀)ေကာင္အား
ေပါင္ပုပ္လက္ပုပ္ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးျခင္း၊ ႏြာ(၈၆)ေကာင္အားအေထြေထြေရာဂါကုသျခင္း၊ ေဒသႀကက္
(၇၆၀၀)ေကာင္အား လည္လိမ္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးမ်က္စဥ္းခတ္ျခင္းႏွင့္တိရစၦာန္ဦးေရစာရင္းေကာက္
ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

          ထုိ႕ေနာက္ျမဳိ႕နယ္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌႏွင့္ဦးစီးမွဴးမ်ားကသင္တန္းသား/သူမ်ားအား
သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

 ေအာင္ေက်ာ္ျမင့္(ျမဳိင္)

0 comments:

Post a Comment