Monday, March 30, 2015

(၇၀)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႕ဂုဏ္ျပဳအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကြင္းဆင္းကုသျခင္း ႏွင့္က်န္းမာေရးပညာေပးေဟာေျပာေပါက္   -   မတ္   -   ၂၇
          ပခုကၠဴအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီးမွေဆးရုံအုပ္ႀကီးေဒါက္တာခင္ေမသြင္ ဦးေဆာင္ေသာအထူးကု
ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕သည္ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႕တြင္ ေပါက္ျမဳိ႕နယ္ျပည္သူ႕ေဆးရုံ ၌ အခမဲ့ ေဆး၀ါးကုသမွဳ
ကုိကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။
          ကြင္းဆင္းေဆးကုသရာတြင္ ခြဲစိပ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး၊ အေထြေထြေရာဂါကုသမားေတာ္ႀကီး၊ကေလး
အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး၊မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး၊ နား ၊ႏွာေခါင္း ၊ လည္ေခ်ာင္းအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး၊သားဖြား
ႏွင့္မီးယပ္အထူးကုဆရာ၀န္ ၊ အရုိးအထူးကုဆရာ၀န္ တုိ႕ပါ၀င္ေသာက်န္းမာေရး၀န္ထမ္း(၄၇)ဦးတုိ႕မွေပါက္ျမဳိ႕
နယ္အတြင္းရွိ္ေက်းရြာမ်ားမွျပည္သူ(၁၃၇)ဦးတုိ႕အားေဆး၀ါးကုသမွဳမ်ားေဆာင္ရြကင္ေပးခဲ့ျပီး ၊ က်န္းမာေရး
အသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာေဆးရုံအုပ္ႀကီးေဒါက္တာခင္ေမသြင္ မွမိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး
အတြက္သိေကာင္းစရာမ်ားကုိ၄င္း၊ လက္ေထာက္ေဆးရုံအုပ္ေဒါက္တာသန္႕ဇင္ မွအပူဒဏ္အႏၱရာယ္ႏွင့္
က်န္းမာေရးအေႀကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ားကုိ၄င္းပညာေပးေဟာေျပာရာေပါက္ျမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ျမဳိ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ၊ျမဳိ႕နယ္မိခင္ႏွင့္ကေလးအသင္း
ဥကၠဌ ႏွင့္ေက်းရြာျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။ ေအာင္(မန္းတကၠသုိလ္)

0 comments:

Post a Comment