Friday, March 13, 2015

တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈအားေပးမေကြး     မတ္      ၁၁
          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊသည္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွွဴးရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ယေန႔နံနက္ ၉း၃၀နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုသည့္ စာစစ္ဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ အမွတ္(၁)(၂)(၃)(၄) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္ရႈ၍ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

          ေရွးဦးစြာ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မေကြးၿမိဳ႕အမွတ္(၁)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ စာစစ္ဌာနသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတို႔မွ ေက်ာင္းအတြင္းရွိ စာစစ္ဌာနသို႔ လာေရာက္ေျဖဆိုေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေျခအေန၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရွိရင္း/ပ်က္ကြက္အင္အားစာရင္း ေအးခ်မ္းစြာ စာေမးပြဲေျဖဆိုေနမႈမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ခ်ထားမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲတြင္ ျမန္မာစာေျဖဆိုေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့သည္။

          ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အမွတ္(၄)အေျခခံပညာအထက္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအတြင္းစာေမးပြဲေျဖဆိုေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္ရႈ အားေပးကာ ပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတို႔အား ေအးခ်မ္းစြာေျဖဆိုေရးအတြက္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာျဖည္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးဂရုျပဳေရး၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ရွိပါက တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွ သတင္းပို႔ေရးတို႔အား မွာၾကားခဲ့သည္။

          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအား စာစစ္ဌာန (၁၁၂)ခုတြင္ ေျဖဆိုသူေပါင္း (၅၆၈၇၂)ဦးတို႔မွ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ေျဖဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တို္င္းေဒသႀကီး အစိုးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ျပင္ပေျဖဆုိသူမ်ား ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္စြာေျဖဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရးစည္းကမး္ထိန္းသိမ္းေရး၊ သြားလာေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ ေစေရးတို႔အား စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment