Sunday, March 29, 2015

ဲ ဲဓာတ္အားလုိင္းမ်ားႀကံ႕ခုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ ဲဲ
ပခုကၠဴ   -   မတ္   -   ၂၆

          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၊ ပခုကၠဴခရုိင္ ၊ ပခုကၠဴျမဳိ႕ ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းတေလ်ွာက္သီဟုိဠ္ရွင္ဘုရားႀကီးအနီးရွိ
ေဆြးေျမ႕သစ္သားတုိင္မ်ားအားလ်ွပ္စစ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ကြန္ကရစ္တုိင္၊သံလက္တန္းတုိ႕ျဖင့္
အစားထုိးလဲလွယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိပခုကၠဴခရုိင္လ်ွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဦးဘုန္းႏုိင္ဦးေဆာင္ေသာလ်ွပ္စစ္
၀န္ထမ္းမ်ားကေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိရာမတ္လ(၂၅)ရက္ေန႕ကလုပ္ငန္းအားလုံး၏ ၇၅% ျပီးစီးျပီျဖစ္သည္ဟု
သိရသည္။

          အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားျပီးစီးပါကဓာတ္အားလုိင္းမ်ားႀကံ႕ခုိင္မွဳရွိလာျပီး၊ ဓာတ္အားသုံးစြဲသူမ်ား
ဗုိ႕အားျပည္႕၀စြာသုံးစြဲႏုိင္မည္ဟုသိရသည္။

 ေအာင္(မန္းတကၠသုိလ္)

0 comments:

Post a Comment