This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Monday, March 30, 2015

အဆင့္တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကြန္ကရစ္တံတား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျပီးစီး၍ ေဒသခံမ်ား ၀မ္းသာငဖဲ     မတ္     ၃၀
          နယ္စပ္ေဒသအပါအ၀င္ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ား လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ လမ္း/တံတား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္မွ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္အလိုက္ ႏွစ္စဥ္ ခြဲေ၀ခ်ထားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕  ထြက္ကုန္ သြင္းကုန္ အသြား အျပန္  ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ပမာဏ သိသိသာသာျမင့္မားတိုးတက္မည့္ အဓိကလမ္း/တံတား မ်ားထဲမွတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ မင္းဘူး-အမ္းကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္  ၂/၃၂(ပဒါန္းတံတား) မွာၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္၍ မတ္၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျဖတ္သန္းသြားလာအသံုးျပဳခြင့္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

          အဆိုပါ တံတားမွာ ယခင္က(၁၃)တန္သာျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳသည့္ ေဘလီသံေဘာင္ ပ်ဥ္ခင္းတံတားျဖစ္ကာ ယခုယာဥ္တစ္စီးခ်င္း ခြင့္ျပဳတန္(၆၀) Bore Pile သံကူကြန္ကရစ္ တံတားအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာ တံတားအရွည္ေပ(၈၀)အက်ယ္(၃၀)ေပျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြက်ပ္သန္း(၁၃၀)ျဖင့္ Brave Tiger ကုမဏီမွ  တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

          မင္းဘူး-အမ္းလမ္းေပၚမွ အဆိုပါတံတားသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆက္သြယ္သည့္ အဓိကလမ္း/တံတားျဖစ္သည့္အျပင္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ပဒါန္းေက်းရြာအနီးတြင္တည္ရွိ ျပီး ပဒါန္းေက်းရြာႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွလည္း ၄င္းတံတားကိုအမီျပဳ၍ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊က်န္းမာေရးႏွင့္ကုန္စည္စီးဆင္းမႈတို႔တြင္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေတာ့မည္ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၀မ္းသာလ်က္ရွိၾကသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

လူငယ္ႏွင္႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္

ေနျပည္ေတာ္
မတ္(၃၀)ရက္
လူငယ္ႏွင္႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္
ကုိေနျပည္ေတာ္
ရွိ ဟုိတယ္မက္စ္ ဟုိတယ္ခမ္းမတြင္ျမန္မာ
ႏုိင္ငံအတြင္းရွိတုိင္းေဒသႀကိးမွလူငယ္မ်ား
ျပည္နယ္မ်ားမွလူငယ္မ်ားႏုိင္ငံတြင္းရွိလူငယ္
ကြန္ရက္အခ်ဳိ႕မွလူငယ္မ်ား။ဝန္ႀကိးဌာနမ်ားမွ
ကုိယ္စာလွယ္တာဝန္ခံမ်ား-ႏုိင္ငံတြင္းရွိ
တုိင္းရင္းသား/တုိင္းရင္းသူမ်ားမ်ားတက္
ေရာက္ႀကျပိးဖုိရမ္ကုိျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရး
စင္္တာမွ
၁။Dr-ေက်ာ္ရင္လွဳင္
၂။ဆရာဦးတင္္ေမာင္သန္း
၃။ဆရာဆလွဳိင္းငြန္္က်ဴံးလွ်န္္
တုိမွဦးေဆာင္ေဆြးေႏြႀကျပိးေဆြးေႏြးပြဲကုိ
တက္ေရာက္လာေသားလူငယ္မ်ားျဖင္႕
ျငိမ္းခ်မ္္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား-ႏုိင္ငံတြင္းပဋိပခမ်ား
အစုိးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္-တုိင္းရင္းသားမ်ား
အေရး-၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံ-ျပည္သူမ်ားပါဝင္မွဳ႕
အစရွိသည္တုိကုိရင္းႏွီးပြင္လင္းစြာအျပန္အ
လွန္ေဆြးေႏြးႀကျပိးေဆြးေႏြပြဲကုိေန႕စဥ္
နံနက္ ၉နာရီမမွ ၁၂နာီထိ ေနလည္္ ၁နာရီမွ
ညေန ၅နာရီထိ ၂၈-၃-၂၀၁၅မွ၃၀-၃-၂၀၁၅
ထိက်င္းပျပိးျငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္ကုိ
၃၀-၃-၂၀၁၅ျိးစီးမည္ျဖစ္ေႀကာင္းေျမလတိ္မီဒီ
ယာမွသတင္းရရွိပါသည္္။

ေအာင္္ေက်ာ္(ျမဳိ႕သစ္္)

ဓမၸေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ ဓမၸေရာင္ျခည္စာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္လွစ္


ျမိဳ႕သစ္      မတ္      ၂၉
             မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး   ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္
ျမတ္ေလးကုန္း ေက်းရြာအုပ္စုျမတ္ေလးကုန္း
ေက်းရြာဓမၼေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္  ဓမၼေရာင္ျခည္
စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ပဲြ  အခမ္း အနားကို မတ္လ(၂၉)
ရက္ေန႕   ကရြြာလယ္ဓမၼေရာင္ျခည္  စာၾကည့္တိုက္
၏ေရွ႕ တြင္  က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲ  သည္   ။
               ေရွးဦးစြာ  ျမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္
သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီး ဌာန  ဦးစီးမွဴးေဒၚႏွင္းေဝဦး ၊
ျမိဳ႕နယ္ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ျပန္႕ပြါ
းေရး    ဒုဥကၠဌ
ဦးစိုးပိုင္   ၊  ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  ဦျမင့္ေဇာ္  ။
ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ
ဦးသန္းျမိဳင္  တို႕ မွ  ဓမၼေရာင္ျခည္စာၾကည့္တိုက္
ဆိုင္းဘုတ္အား  ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပး   ခဲ့ျပီး
စာၾကည့္တိုက္  ဆိုင္းဘုတ္အား  အေမႊးနံ႕ သာမ်ား
ပတ္ဖ်န္း  ေပးခ့ဲသည္  ။
                အဆိုပါစာၾကည့္တိုက္အတြက္ဓမၼဒါ
နမတည္ အလွဴရွင္မွာ ေဒၚခင္ခင္ၾကီး  မိသားစုမွ
(  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ )   မွ( ၂၅၀၀၀၀ႎ  ) ၊  ဓမၼေရာင္ျခည္ဓမၼ ဒါန ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ  ( ၂၀၀၀၀၀ႎ )  စုစုေပါင္း  ေလးသိန္း ငါးေသာင္း တန္ဘိုးရွိဓမၼစာအုပ္စာေစာင္ ႏွင့္တရားတိတ္ေခြမ်ားကိုေပးပို႕လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္  အလွဴရွင္မ်ားကိုယ္စားျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနျမိဳ႕နယ္ဦစီးမွဴးမွဓမၼေရာင္ျခည္စာၾကည့္တ္ုက္တာဝန္ခံအားေပးအပ္ခ့ဲသည္  ။

                  သန္းဝင္းထြန္း'(ျမိဳႈသစ္)

ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၆) ထြက္ပါၿပီ....

ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၆) ထြက္ပါၿပီ....၊ ဧၿပီ(၁ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ)

ျမန္မာႏွစ္သစ္ သႀကၤန္တြင္း  ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ ဧၿပီ (၁၆)ရက္ေန႔ထြက္ ဂ်ာနယ္တစ္ပတ္နားပါမည္၊
အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၇) ဂ်ာနယ္ကို ေမ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအား ေလးစားစြာ အသိေပးပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဂ်ာနယ္ကို တစ္ပတ္ထက္ တစ္ပတ္၊ အားေပးၾကေသာ ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ ပရိသတ္မ်ား ႏွစ္သစ္မွာ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူၾကပါေစ...။

ေျမလတ္မီဒီယာ

မဇၼ်ိမအလင္းစာႀကည္႕တုိက္၊ပခုကၠဴျမဳိ႕နယ္ဆယ္ရြာ၌ဖြင့္လွစ္
ပခုကၠဴ   -   မတ္   -   ၂၉
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴျမဳိ႕နယ္၊ ကုကၠိဳလွေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆယ္ရြာေက်းရြာတြင္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးရံပုံေငြႏွင့္ေက်းရြာလူထုမတည္ေငြႏွစ္ရပ္ေပါင္းျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ဲ ဲမဇၼိ်မအလင္း ဲ ဲ
စာႀကည္႕တုိက္ဖြင့္ပြဲကုိမတ္(၂၉)ရက္၊နံနက္(၉)နာရီတြင္အဆုိပါေက်းရြာ၊စာႀကည္႕တုိက္၌ျပဳလုပ္သည္။

          အခမ္းအနားတြင္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးပုိက္ကုိ ၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္
စားလွယ္ဦးေဇာ္မုိးသိန္း၊ျမဳိ႕နယ္ဖြံ႕/ေထာက္ဥကၠဌဦးရဲထြဋ္ တုိ႕ကအမွာစကားေျပာႀကားျပီး၊ျမဳိ႕နယ္ျပန္/ဆက္
ဦးစီးမွဴးေဒၚ၀င္းေမ ကစာႀကည္႕တုိက္ေရရွည္ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ရွင္းလင္းေျပာႀကားသည္။

          ထုိ႕ေနာက္မတည္အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ေက်းရြာအလွဴရွင္မ်ားတုိ႕၏လွဴဒါန္းမွဳအတြက္ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း
လႊာမ်ားကုိစာႀကည္႕တုိက္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကအသီးသီးေပးအပ္ႀကျပီး ၊မဇၼ်ိမအလင္းစာႀကည္႕တုိက္အား
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးပုိက္ကုိ၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္မုိးသိန္း၊ျမဳိ႕နယ္
ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဥကၠဌဦးရဲထြဋ္ ႏွင့္ေက်းရြာစာႀကည္႕တုိက္ေကာ္မတီ၀င္
ဦးမ်ဳိးေအာင္ တုိ႕ကဖဲႀကဳိးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးလုိက္သည္။ 
  ေအာင္(မန္းတကၠသုိလ္)

Ms. Grete Faremoပခုကၠဴအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး၌အရန္သားဖြားဆရာမသင္တန္း အားလာေရာက္ေလ့လာပခုကၠဴ   -   မတ္   -   ၂၆
          ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၆)ရက္ေန႕ မြန္းလြဲ(၁)နာရီတြင္ Ms. Grete Faremo , Under Secretary-
Generaland  Excutive Director of unopsဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ပခုကၠဴျမဳိ႕
အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး၊ သင္တန္းခန္းမ၌ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္(၃)ရပ္
ရန္ပုံေငြ၏အေထာက္အပံ့ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ထားေသာအရန္သားဖြားသင္တန္းသူ(၂၅)ဦးတုိ႕အားေတြ႕ဆုံ
အားေပးကာသင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိလာေရာက္ေလ့လာခဲ့ေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။
ေအာင္(မန္းတကၠသုိလ္)

(၇၀)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႕ဂုဏ္ျပဳအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကြင္းဆင္းကုသျခင္း ႏွင့္က်န္းမာေရးပညာေပးေဟာေျပာေပါက္   -   မတ္   -   ၂၇
          ပခုကၠဴအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီးမွေဆးရုံအုပ္ႀကီးေဒါက္တာခင္ေမသြင္ ဦးေဆာင္ေသာအထူးကု
ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕သည္ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႕တြင္ ေပါက္ျမဳိ႕နယ္ျပည္သူ႕ေဆးရုံ ၌ အခမဲ့ ေဆး၀ါးကုသမွဳ
ကုိကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။
          ကြင္းဆင္းေဆးကုသရာတြင္ ခြဲစိပ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး၊ အေထြေထြေရာဂါကုသမားေတာ္ႀကီး၊ကေလး
အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး၊မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး၊ နား ၊ႏွာေခါင္း ၊ လည္ေခ်ာင္းအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး၊သားဖြား
ႏွင့္မီးယပ္အထူးကုဆရာ၀န္ ၊ အရုိးအထူးကုဆရာ၀န္ တုိ႕ပါ၀င္ေသာက်န္းမာေရး၀န္ထမ္း(၄၇)ဦးတုိ႕မွေပါက္ျမဳိ႕
နယ္အတြင္းရွိ္ေက်းရြာမ်ားမွျပည္သူ(၁၃၇)ဦးတုိ႕အားေဆး၀ါးကုသမွဳမ်ားေဆာင္ရြကင္ေပးခဲ့ျပီး ၊ က်န္းမာေရး
အသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာေဆးရုံအုပ္ႀကီးေဒါက္တာခင္ေမသြင္ မွမိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး
အတြက္သိေကာင္းစရာမ်ားကုိ၄င္း၊ လက္ေထာက္ေဆးရုံအုပ္ေဒါက္တာသန္႕ဇင္ မွအပူဒဏ္အႏၱရာယ္ႏွင့္
က်န္းမာေရးအေႀကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ားကုိ၄င္းပညာေပးေဟာေျပာရာေပါက္ျမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ျမဳိ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ၊ျမဳိ႕နယ္မိခင္ႏွင့္ကေလးအသင္း
ဥကၠဌ ႏွင့္ေက်းရြာျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။ ေအာင္(မန္းတကၠသုိလ္)

Sunday, March 29, 2015

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မႈခင္းက်ဆင္းေရးပညာေပးေဟာေျပာပဲြျပဳလုပ္မႈ

မေကြးၿမိဳ႕ ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ ၂၆ ရက္
၂ဝ၁၅ မတ္ ၂၆၁ဝဝဝ အခ်ိန္မွ ၁၂၁၅ အခ်ိန္အထိ မေကြးခရိုင္၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ ျမင္သာရပ္ကြက္၊ မဲထီးလမ္းရွိ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ မႈခင္းက်ဆင္းေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ မေကြးခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မင္းဟန္၊ မေကြး ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေစာထြန္းဦး၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ယာယီရဲမွဴး ေဇာ္ေဌးဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္သိန္း၊ အမွတ္(၁၅)မူးယစ္တပ္ဖဲြ႕စု(မေကြး)မွ ဒုရဲမွဴး ၫြန္႔ဝင္း၊ မေကြးလူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ၊ ႏွိမ္ႏွင္းေရးတပ္ဖြဲ႕စုမွ ရဲအုပ္ ခင္ေႏြဝင္း၊ အမွတ္(၄) ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး႐ုံး(မေကြး)မွ ဒုရဲမွဴးေအာင္ႏိုင္မိုး ႏွင့္တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚ(၁၅)ရပ္ကြက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၂ဝဝ) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ မေကြးခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးမွ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးတို႔မွ မႈခင္းအသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴးမွ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ အမွတ္(၁၅)မူးယစ္တပ္ဖဲြ႕စု (မေကြး)မွ ဒုရဲမွဴးၫြန္႔ဝင္းမွ ကာမစိတ္ၾကြေဆးမ်ား ေရာင္းဝယ္သုံးစြဲမႈမရိွေစေရးအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးဆိုင္ရာ အသိ ပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ရဲအုပ္ ခင္ေႏြဝင္းမွ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဒုရဲမွဴး ေအာင္ႏိုင္မိုးမွ ယာဥ္/လမ္း စည္းကမ္း ဆိုင္ရာအသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား အသီးသီးျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

၂။ ၂ဝ၁၅ မတ္၂၆ ဝ၉ဝဝ အခ်ိန္မွ ၁ဝ၃ဝ အခ်ိန္အထိ သရက္ခ႐ိုင္၊ သရက္ၿမိဳ႕၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ ဆုေတာင္းျပည့္ ဘုရားဝန္းအတြင္းတြင္ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ယာယီရဲမွဴး အုန္းဟန္ဦးမွ ဦးစီး၍ မႈခင္း က်ဆင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္/လမ္းစည္းကမ္း အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အခမ္းအနားသို႔ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ယာယီရဲမွဴး အုန္းဟန္ဦးစီးသည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ (၂+၄) ဦး၊ ေစ်းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္မိ၊ရပ္ဖမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၅ဝ)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အခမ္းအနားတြင္ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးႏွင့္ သရက္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴးတို႔မွ မႈခင္းမျဖစ္ ပြားေစေရး အသိပညာ ေပးေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ယာဥ္/လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး တို႔အတြက္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာ ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။မေကြးသတင္းစုံေပါ့ဆစြာမီးသံုးစဲြ၍ မီးေလာင္မႈမ်ားျဖစ္ပြား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီခြဲ အခ်ိန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးခရိုင္ ၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ေမာင္းတိုင္(၂)ရပ္ကြက္ တူပါရံုဘုရားလမ္းေန ကိုမင္း(၃၄) ႏွစ္၏ ေနအိမ္ အေနာက္ ဘက္ကပ္လွ်က္ ၿခံစည္းရိုးႏွင့္(၁)ေတာင္ခန္႕အကြာရွိ အက်ယ္(၁)ေပ၊ အနက္(၁)ေပခန္႕ရွိ မီးဖိုက်င္းမွ မီးပြားမ်ားလြင့္စင္ၿပီး ေနအိမ္၏ၿခံစည္းရိုး ဝါးကပ္အား မီးစြဲေလာင္ခဲ့ရာ ၿခံစည္းရိုး (၁)ေပ ပတ္လည္ခန္႔ မီးေလာင္ကြၽမ္းၿပီး အျခားေနအိမ္မ်ားသို႕မီးကူးစက္ေလာင္ကြၽမ္းျခင္းမရွိဘဲ ၁၁၃၂ အခ်ိန္ မီးၿငိမ္းကာ မီးေလာင္မႈ ေၾကာင့္ တန္ဘိုး(၅ဝဝိ/-)ခန္႕ဆံုးရံႈးခဲ့သျဖင့္ မီးေပါ့ဆစြာသံုးစြဲသူ ကိုမင္းအား ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၈၄/၂ဝ၁၅၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၂၈၅ အရလည္းေကာင္း၊ 
၂ဝ.၃.၂ဝ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ သရက္ခရုိင္၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ ကြၽန္းကိုင္းရြာႏွင့္ ကိုင္းစုရြာ စုေပါင္းေဆာက္လုပ္ဆဲ ဓမၼာရံုအနီးရွိ ယာခင္းအမႈိက္မ်ားအား ကြၽန္းကိုင္းေက်းရြာေန ေဇာ္ေလး (၂၅)ႏွစ္မွ မီးရိႈႈ႕၍ ေျမစိုက္၊ အုတ္ဖိနပ္(၅)ပင္၊ (၃)ပင္၊ (၁၂)ခန္း သြပ္မိုး၊ ထရံကာ ဓမၼာရံု (၁)လံုး၊ တန္ဘိုး (၁၅)သိန္းခန္႕အား မီးကူးစက္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ခဲ့ရာ ရြာသူ/သားမ်ား ဝုိင္းဝန္းၿငိမ္းသတ္ မႈေၾကာင့္ (၁ဝး၃ဝ) အခ်ိန္မီးၿငိမ္းသြားခဲ့၍ မဆင္မျခင္မီးရႈိ႕သူ ေဇာ္ေလးအား ၂၈.၃.၂ဝ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေရႊပန္းေတာနယ္ေျမရဲစခန္း (ပ) ၂၃/၂ဝ၁၅၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၂၈၅ အရ လည္းေကာင္း အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ မေကြးသတင္းစုံ

ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ေအး ငါးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ပြင့္ျဖဴ     မတ္      ၂၇

          ေမြးျမဴေရးေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ေအး သည္ မေကြးတိုင္းေဒႀကီးငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီး ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္၀န္ထမ္းမ်ားလိုက္ပါၿပီးမတ္ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူခရိုင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကြ်ဲတိေက်းရြာတြင္  ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည့္အေသးစားငါးသားေဖာက္
စခန္းအားၾကည့္ရႈစစ္ ေဆးခဲ႔ျပီး ေက်းရြာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးထားေသာငါးသားေဖာက္စခန္းမွ ငါးသားေဖာက္ၿပီး ေဒသတြင္စားနပ္ ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ ဆည္တမံမ်ား၊ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားႏွင့္ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကန္ မ်ားတြင္ ငါးသားေပါက္မ်ား မ်ိဳးစိုက္ထည့္ေပးသြားရန္၊အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ငါးေမြးျမဴသူမ်ားအား ငါးသားေပါက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားရန္ႏွင့္ငါးသားေပါက္ရာသီခ်ိန္အမီွသားေဖာက္နိုင္ရန္ မ်ိဳးငါးမ်ားကို စနစ္ တက်ေမြးျမဴထားရွိသြားရန္ မွာၾကားခဲ႔သည္။

          ဆက္လက္၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးသည္ ကြ်ဲတိေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ေက်းရြာ၏လူမႈစီးပြား အေျခအေနမ်ားႏွင့္လူေနမႈစနစ္မ်ားကိုၾကည့္ရႈေလ႔လာျပီး ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ
 ေက်းရြာရွိအိမ္ေထာင္စု၏၃၀%ခန္႔သာ အိမ္သာတည္ေဆာက္သံုးစြဲမႈရွိေၾကာင္း ေက်းရြာသူ/သားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ ညိွနႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

          ထို႔ေနာက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးသည္ ေရႊဘိုေက်းရြာအနီးရွိ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ပြင့္ျဖဴငါးလုပ္ငန္းစခန္း သို႔ေရာက္ရွိျပီး ငါးသားေပါက္ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုလ်ာထားခ်က္ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ေအာင္ထုတ္လုပ္ရန္၊ေဒသမ်ိဳး ရင္းငါးမ်ိဳးမ်ားကို သားေဖာက္ထုတ္လုပ္၍ မ်ိဳးထိမ္းသိမ္းရန္ႏွင့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စာနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ ငါးလုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ မွာၾကားခဲ႔သည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)