Monday, February 9, 2015

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕က ႀကိဳဆုိပါသည္ခင္ဗ်ာ By ။ ။ ရဲမိုး

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕က ႀကိဳဆုိပါသည္ခင္ဗ်ာ
By ။ ။ ရဲမိုး
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ယခု သတင္းစာမွာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးခဲ့သည္။‘‘ေနာက္ဘူတာ ဘန္ ေကာက္’’ဆုိသည့္ေဆာင္းပါးျဖစ္ ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံး ရထားတစ္စီးနဲ႔ ခရီးသြားေနၾက သည္ဆုိပါစုိ႔။ ေနာက္ဆုိက္ ေရာက္မည့္ ဘူတာသည္ မည္ သည့္ဘူတာဟု သင္ထင္္ျမင္ပါသ လဲဟုေဆာင္းပါးထဲတြင္ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့သည္။ ရထားကို ယခုအ တုိင္းဆက္ခုတ္ေမာင္းသြားလွ်င္ ေနာက္ဘူတာသည္ ဘန္ေကာက္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုေရးခဲ့သည္။ ထုိ အခ်ိန္က ဘန္ေကာက္မွာ ႐ႈပ္ေထြး ေနခဲ့သည့္ အနီ၊ အ၀ါႏုိင္ငံေရးႏွင့္ က်ားေခ်ာင္းေခ်ာင္းေနသည့္ ထုိင္း တပ္မေတာ္၏ အေျခအေနကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအ ေနျဖင့္ ထုိအျဖစ္ကိုအေရာက္မခံ ဖုိ႔ သတိေပးခဲ့ပါသည္။
ယခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီး လာသည့္ရထားဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ကို ၀င္ပါၿပီ။
လမ္းေပၚမွာ ေရွ႕တုိးမရ၊ ေနာက္ဆုတ္မရ ထိပ္တုိက္ရင္ ဆုိင္ေတြ႕မႈမ်ား၊ အျငင္းပြားဖြယ္ ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ေသြး ထြက္သံယိုတုိက္ခုိက္မႈမ်ားက ေရွ႕မွာ ေစာင့္ႀကိဳေနပါသည္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကိုမေရာက္မီ ရထားကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘာ ေၾကာင့္ အခ်ိန္မီမရပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါ သလဲ။
ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို တ ကယ္ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းလုိ သည့္ စိတ္ဆႏၵနည္းပါးျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္မႈမ်ား ေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ ျဖတ္သန္းခဲ့ သည့္ သမုိင္း၏အမွားမ်ားကိုသင္ ခန္းစာမယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။
ယခု ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပမႈႏွင့္အ ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအက်ပ္ အတည္းမ်ားသည္ သမုိင္း၏ သင္ ခန္းစာမ်ားကို အစုိးရအဆက္ ဆက္က သင္ခန္းစာမယူေသး ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ေက်ာင္း သားမ်ားအေရးကို စေဆြးေႏြးၾက ပါစုိ႔။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားဦး ေဆာင္သည့္ လက္ရွိအစုိးရက ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ဆက္လက္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မွာ အသစ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားမွာ ‘‘ေက်ာင္းသားအလာဂ်ီ’’ ရွိခဲ့တာ ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ သမုိင္းမွာ စစ္ဗုိိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို မည္သည့္အ ခါက စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ညိႇႏႈိင္းစ ကားေျပာခဲ့ပါသနည္း။ အေျဖက ‘‘ႏုိး’’ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၆၂ခုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပသည့္အ ခါ တကၠသိုလ္၀င္းထဲမွာ ေက်ာင္း သားမ်ားကို ပစ္သတ္႐ုံမွ်မကျမန္ မာ့လြတ္လပ္ေရး၏ သေကၤတတခုျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအုံကိုပါ ဗုံးျဖင့္ခြဲခဲ့ သည္။ ပညာေရးႏွင့္အနာဂတ္မ်ဳိး ဆက္လူငယ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရာ မွာ ရဲရင့္ျပတ္သားလွသည့္ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဦးသန္႔ အေရးအခင္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတုိ႔ေလး
စားသည့္ ျမန္မာ့ဦးသန္႔အတြက္ ဂူဗိမာန္ေတာင္းဆုိသည့္အခါမွာ လည္း တုံ႔ျပန္မႈကက်ည္ဆန္ျဖစ္ သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားတုိင္းျပည္ ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ၂၆ႏွစ္အၾကာ ျမန္ မာႏုိင္ငံကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္သြားသည့္အခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီီး မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားေနာက္ တစ္ႀကိမ္ထပ္မံရင္ဆုိင္ေတြ႕ၾက သည္။ ၈၈၈၈မွာ ေက်ာင္းသား မည္မွ်က်ဆုံးသြားခဲ့သလဲဆုိသည္ ကို ဘယ္ေသာအခါမွ သိႏုိင္ေတာ့ မည္မဟုတ္ပါ။
၁၉၆၂ခုႏွစ္ကစ၍ ယေန႔ထိ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ သည့္အခါတုိင္းမွာ အစုိးရကေျပာ ေလ့ရွိသည့္ စကားမ်ားကေတာ့ ‘‘ေနာက္ကြယ္မွာ ေသြးထုိးမႈေတြ ရွိေနတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို ဘယ္ေလာက္ကုိယ္စားျပဳလုိ႔လဲ။ စာေမးပြဲေတြကို မထိခုိက္ေစခ်င္ ဘူး’’ဆုိသည့္စကားလုံးမ်ားသာ ျဖစ္သည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္အ စုိးရ၏ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ သေဘာထားကို စကားတစ္ခြန္း ျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပ၍ရသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက ေက်ာင္း သားသမဂၢကို စစ္ေၾကညာခဲ့သည့္ ‘‘ဓားဓားခ်င္း၊ လွံလွံခ်င္း’’ျဖစ္ပါ သည္။
ေက်ာင္းသား သမဂၢသည္ ႏုိင္ငံေရးကင္းပါသလား။ မကင္း ပါ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာေက်ာင္း သားသမဂၢပါ၀င္ခဲ့သည့္ရာဇ၀င္ သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွစ္ရာ ျပည့္ထက္ပင္ေစာပါသည္။ သမၼ တဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ ေနာက္ လာလတၱံ႕ေသာ အစုိးရမ်ားကို ေျပာခ်င္သည္မွာ ႏုိင္ငံေရးကင္း ေသာေက်ာင္းသားသမဂၢကုိမည္ သည့္အခါမွ် မေမွ်ာ္လင့္ပါႏွင့္။ ႏုိင္ငံေရး မကင္းေသာ ေက်ာင္း သားသမဂၢကိုႏုိင္ငံေရးအရ သ ဘာထားႀကီးစြာ၊ ပါးနပ္စြာစကား ေျပာဆုိညိႇႏႈိင္းဖုိ႔သာႀကိဳးစားသင့္ သည္။
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိ ႏုိင္ၿပီး တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ မေဆြးေႏြးႏုိင္လွ်င္ေတာ့ သမုိင္းထဲက သင္ခန္းစာမ်ားကို မယူႏုိင္ေသးသူမ်ားအျဖစ္ မွတ္ တမ္း၀င္လိမ့္မည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က လည္း စိတ္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ ေပၚလာႏုိင္သည့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သတိထားသင့္သည္။ ပ ညာေရးဥပေဒေျပာင္းလဲေရးကို သာ အာ႐ုံစုိက္ထားေစခ်င္သည္။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲသည္ ကိုရီးယား႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲ ထက္ ပိုရွည္လ်ားမွာျဖစ္သည့္အ တြက္ ခြန္အားကိုထိန္းသိမ္းထား ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ေအာင္ျမင္ မႈဆီကို တစ္လွမ္းခ်င္းသြားသင့္ပါ သည္။ အေရးႀကီးဆုံးသတိထားရမည့္အခ်က္က ေက်ာင္းသားညီၫြတ္ေရးျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခ အေနသည္ေပါက္ကြဲခါနီးဗုံးတစ္ လုံးျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလုံးပရမ္းပတာၿပိဳကြဲသြားဖို႔ အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေနေသာ အေန အထားမွာရွိသည္။ တုိင္းျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ရွိသည္။ ဘာသာမ တူသူမ်ားၾကားမွာ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္ ကြပ္မႈရွိေနသည္။ သကၤန္း၀တ္ၿပီး အမုန္းစကားျဖင့္ဆဲေရးတုိင္းထြာ ေနသူကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးထားသည္။အဆုိးဆုံးကေတာ့ အတုိက္အခံႏွင့္ ေက်ာင္းသားအ ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ အစုိးရ၏ သေဘာ ထားကေျပာင္းလဲမလာျခင္းျဖစ္ သည္။ ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ ၾသဇာအေညာင္းဆုံးျဖစ္သည့္ အ တိုက္အခံႏွင့္ ေက်ာင္းသားတုိ႔ကုိ ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးကို ဘန္ေကာက္သုိ႔ အ ေရာက္ပုိ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
လမ္းေပၚက ႐ုန္းရင္းဆန္ ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကား ေစ့ဖို႔ခက္ခဲသည့္အာဃာတမ်ား က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၏ လမ္းမ်ား ေပၚမွာရွိေနလိမ့္မည္။ ထုိေနရာ ကို ေရာက္မသြားဖုိ႔အတြက္ စကား ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔လုိသည္။ သမုိင္း၏ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္ လည္ေလ့လာႏုိင္ၾကဖုိ႔လုိသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္းမွာ အတူေနထုိင္သူအခ်င္းခ်င္း စ ကားေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမျပဳလုပ္ ႏုိင္ျခင္းသည္ ၀မ္းနည္းစရာအ ေကာင္းဆုံးက်ဆုံးမႈျဖစ္သည္ကုိ နားလည္ၾကဖုိ႔လုိသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္သည္ မဆိတ္သုဥ္းသြား ေသး။ အားလုံးအတူတကြ ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္ေသးသည္ ဆုိတာကိုလည္း ယုံၾကည္ဖုိ႔လုိ သည္။
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕နားကို နီးလာၿပီ။
ၿမိဳ႕အ၀င္ဆုိင္းဘုတ္ကိုပင္ ျမင္ေနရၿပီ။
ရထားကို အခုပဲရပ္ေပးပါ ေတာ့။

0 comments:

Post a Comment