Tuesday, February 10, 2015

ဒဟတ္ ကုန္းေက်းရြာ အမကေက်ာင္း ၂၀၁၄/၁၅ ပညာရည္ခ်ြန္ဆုေပးပြဲအါး ၇.၂.၂၀၁၅ ရက္ ေန့တြင္ က်င္းပ


မေကြးတိုင္းေဒသျကီး ျမိ့ဳသစ္ျမိ့ဳနယ္ ဒဟတ္
ကုန္းေက်းရြာ အမကေက်ာင္း ၂၀၁၄/၁၅
ပညာရည္ခ်ြန္ဆုေပးပြဲအါး ၇.၂.၂၀၁၅ ရက္
ေန့တြင္ က်င္းပရာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား မိဘမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားစုံညီစြာ တက္
ေရာက္ျကျပီး ပညာရည္ထူးခ်ြန္သူ ေက်ာင္း
သား/သူ မ်ားအားတဦးခ်င္းအလိုက္ ဆုမ်ား
ေပးအပ္ျပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမိဘအုပ္
ထိမ္းသူမ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ဆရာ/ဆရာမ
မ်ားအါး ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးမွ အသိ
ပညာေပး ေဆြးေႏြးပၤဲြ မ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲေျကာင္း
သတင္းရရွိ။
                             သူႀကီးသားလိွဳင္ဘြား

0 comments:

Post a Comment