Monday, February 2, 2015

စိန္ရတုခန္းမမွ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ

စိန္ရတုခန္းမမွ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ


ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္စိန္ရတု ခန္းမက်ယ္အတြင္း ေလးပြင့္ဆုိင္ ေနရာခ်ထားသည့္ စားပြဲခံုမ်ား တြင္ အစိုးရအဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရိွသူ မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  မ်ား၊ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္ (NNER) မွ ပညာရွင္မ်ား နံနက္ ကိုးနာရီ၌ ေရာက္ရိွေနၾကသည္။
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကဇာတ္ ေဆာင္ျဖစ္ေသာ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၁၅ ဦးသတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ၁၅ မိနစ္ေက်ာ္ေနာက္က်ၿပီး အစည္းအေ၀းခန္းသုိ႔  ေရာက္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို စတင္သည္။
ေလးပြင့္ဆုိင္ ကုိယ္စားလွယ္ ေပါင္း ၇၀ ခန္႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး စိန္ရတုခန္းမက်ယ္အတြင္း အျပန္အလွန္ ေျပဆုိေဆြးေႏြးမႈကို သ တင္းမီဒီယာႏွင့္ အျခားအဖဲြ႕အစည္း မ်ားမွ လူဦးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ပြင့္လင္း ျမင္သာ မႈရိွစြာ နားေထာင္ခြင့္ရရိွခဲ့သည္။
ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲကို သမၼတ႐ံုးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၏ အဖြင့္စကားျဖင့္ စတင္လုိက္ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီ၊ လႊတ္ ေတာ္ဘက္မွ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ ႒ဦးသိန္းေဇာ္၊ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုေဇယ်ာလြင္ႏွင့္ NNER မွ ေဒါက္တာသိန္းလြင္တုိ႔ ကအဖြင့္စကားမ်ားေျပာသည္။
ထုိ႔ေနာက္ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္နားခ်ိန္အၿပီး နံနက္ ၁၀ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ သပိတ္ ေမွာက္ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္က ေဆြး ေႏြးပြဲမူေဘာင္ ကိုးခ်က္ကို တင္ျပ သည္။
သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္း သားမ်ားေတာင္းဆုိေသာ အခ်က္ ၁၁ခ်က္ေဆြးေႏြးရန္ ေရာက္ရိွလာ ေသာ အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားအတြက္ ထင္မွတ္မထားေသာ တင္ျပခ်က္က ေဆြးေႏြးပြဲကို အေျပာင္းအ လဲျဖစ္ေစခဲ့သည္။
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႕အႀကံဳ ရိွထားသူ ဦးေအာင္မင္းက သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေဆြး ေႏြးပြဲမူေဘာင္တင္ျပခ်က္အေပၚ ႐ုတ္တရက္ မွင္တက္သြားေသာ္ လည္း လက္ဖက္ရည္ေသာက္ ခ်ိန္သတ္မွတ္ေၾကာင္း ထပ္မံေၾက ညာၿပီး အသြင္ေျပာင္းလဲသြား ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ထိန္းသိမ္း ခဲ့သည္။
အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမေအာက္ထပ္ရိွ သီး ျခား စည္းေ၀းခန္းမမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ထပ္မံတင္ျပ လာသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ ကိုးခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခါင္း ခ်င္းဆုိင္ၾကသည္။
႐ုတ္ျခည္းရပ္တန္႔သြား ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမအတြင္း ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ NNER မွ ပညာရွင္မ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီတြင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟုိဌာန(MPC) မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ NNER မွ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာရပ္နား ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ႏွင့္အတူ အစိုးရ၏ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ဦးေဆာင္ ေနသူ ၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏုိင္သိန္း ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမထဲသုိ႔ ေရာက္ရိွ လာသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေခၚခင္စန္းရီမွာ နံနက္ပုိင္းတြင္ အဖြင့္စကားေျပာဆုိၿပီး ကတည္းက ေဆြးေႏြးပြဲမွ ေပ်ာက္ ကြယ္သြားခဲ့သည္။
ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီတြင္ ေဆြး ေႏြးပြဲ ျပန္လည္အသက္၀င္လာ ကာ  ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္၏ တစ္ခ်က္ခ်င္းစီကုိ ဦးေအာင္မင္းက စတင္ေဆြးေႏြးၿပီး ပထမသံုးခ်က္ ကုိ မူရင္းအတုိင္း ေလးပြင့္ဆုိင္ သေဘာတူညီၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အျပန္အ လွန္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အရိွန္ျမင့္လာေစေသာအခ်က္မွာ လက္ရိွ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာသမဂၢမ်ား၏ တရား၀င္မႈကုိ ေလးစားစြာ အသိ အမွတ္ျပဳရမည္ဟု ေက်ာင္းသား မ်ားတင္ျပထားေသာ အခ်က္ျဖစ္ သည္။
NNER မွ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ ေသာ ေဒါက္တာ တင္ေအာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာတင္လိႈင္ တို႔က ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ အစဥ္ အလာႏွင့္ အခန္းက႑တုိ႔ကုိ ပါ ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဦးတင္ႏုိင္သိန္း ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အရိွန္ေကာင္းခဲ့သည္။
သမုိင္းအစဥ္အလာႀကီးမား ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမဂၢဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကုိ မေၾကာက္ရြံ႕ၾက ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပး ေသာ အစိုးရျဖစ္လာေစရန္ NEERမွ အထက္ပါပညာရွင္ႏွစ္ဦးက ေျပာသည္။
ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္း ၀န္ ႀကီး ဦးေအာင္မင္းထံ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးက စာရြက္တိုမ်ား လာ ေရာက္ေပးပုိ႔မႈကုိ ေတြ႕ရသည္။ သမဂၢအပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကုိ ဖဲြ႕စည္းခြင့္ျပဳသည္ဆုိ ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ကုိ လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္ဟု ဦး ေအာင္မင္းက သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျပာသည္။
သုိ႔ေသာ္ လက္ရိွဖဲြ႕စည္း ထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ သမဂၢမ်ား၏ တရား၀င္မႈကုိ ေလး စားစြာ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ဟူ ေသာအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမွာ သေဘာတူ ညီခ်က္မရရိွဘဲ ေခတၱနားကာ ေန႔ လယ္ ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေန႔လယ္စာ သံုးေဆာင္ရန္ နားခဲ့ သည္။
ထမင္းစားနားခ်ိန္မွာ သံုးနာ ရီခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီး နားေနခ်ိန္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သီးျခားအ စည္းအေ၀းခန္း၌ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။
ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ညေန ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ျပန္ လည္စတင္ခဲ့ကာ ေက်ာင္းသား မ်ားတင္ျပထားေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အ ခ်က္ေလးခ်က္ကို ျပင္ဆင္ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီမႈရယူ ႏုိင္ခဲ့သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္း ဆိုထားေသာ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ ကို ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာမည့္ ေတြ႕ဆံုပြဲဟု ထင္မွတ္ထားေသာ္ လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္မ်ား ကုိ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးရင္ ည ၇ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ကတုိက္က႐ုိက္ၿပီးဆံုးသြား ခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္တြင္ နံပါတ္ (၇) အခ်က္ျဖစ္ေသာ ‘‘ဒီမုိ ကေရစီပညာေရးသပိတ္တြင္ ပါ ၀င္သူမည္သူကိုမွ သပိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူျခင္းမျပဳ ရ’’ဟူေသာ အခ်က္ကို အစိုးရ ဘက္မွ သေဘာမတူညီခဲ့သကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာသမဂၢမ်ား အသိအမွတ္ျပဳေရးအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလဲြမႈ မ်ားရိွခဲ့သည္။
ပထမအႀကိမ္ ပညာေရးဆုိင္ရာေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲသည္ အစိုးရ၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ား အဓိက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ဘက္မွ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးတုိ႔က လႊတ္ေတာ္ေရးရာႏွင့္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားကုိ ပါ၀င္ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။
ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သ ေဘာတူညီရန္ က်န္ရိွေနေသးေသာ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳရေသးေသာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေတာင္းဆုိခ်က္ ၁၁ ခ်က္ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေနျပည္ ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment