Sunday, February 1, 2015

မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးဖြင့္ ပဲြကုိ၂၄-၁-၂၀၁၅ရက္ေန႔ကေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ျပီးပါျပီ

Tun Tauk added 3 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ဘုရားဖူးမိဘျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာ
စြာျဖင့္လာေရာက္ဖူးေမွိ်ာ္နိင္ရန္ သက္ဆိုင္
ရာ ေဂါပကအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ မင္းဘူးခရုိင္စီမံ
ခန႔္္ခြဲမႈေကာ္မတီ၊မင္းဘူးစကုျမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔
ခြဲမႈေကာ္မတီီ၊မင္းဘူစကုျမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ျဖိဲဳးတုိး
တက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီႏွင့္
မင္းဘူးစကုျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေ႐းေကာ္
မတီတို႔ပူးေပါင္းကာ မန္းေရ႔ႊစက္ေတာ္ဘုရား
ပြဲေတာ္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိင္ေရးအတြက္
အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ထား၍ ယခုႏွစ္တြင္
၃မိုင္လမ္းအား၂လမ့္းသြားအျဖစ္၎ ေလွ
တင္တံတားအားအသြားအျပန္အတြက္ႏွစ္
စင္းေဆာက္လုပ္ေပးထားရာ ယာဥ္ပိတ္ဆုိ
မႈမ်ားႏွင့္ ျဖတ္သန္းခလုံးဝေကာက္ခံမည္မ
ဟုတ္ေႀကာင္း၊ကားကြင္းႏွင့္ဆုိင္ကယ္စတန္း
ေကာက္ခံႏႈန္းထားမ်ားလည္းယခင္ႏွစ္ကလို
ေစ်းႏႈန္ျမင့္မားမႈမရွိေစရန္ အေသအခ်ာ
ေဆာင္ရြက္ထားေႀကာင္း၊တဲေက်ာင္းမ်ား
ေပးရာတြင္ ျမန္မာနိင္ငံအဝွမ္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာ
ဝန္ထမ္းမ်ား ဘုရားဖူးလာေရာက္လွ်င္ေအး
ခ်မ္းစြာဘုရားဖူးကာ တည္းခုိရန္အတြက္
ဌာနဆိုင္ရာတည္ေက်ာင္းမ်ားခ်ထားေပးထား
ျပီး အဆိုပါတည္ေက်ာင္းမ်ားအားတဆင့္
ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ခံဝန္လက္
မွတ္ထုိးကာေပးထားျပီး တည္ေက်ာင္းမ်ား
တြင္လည္းမိမိတို႔ဌာနဆိုင္ရာအမည္မ်ား
ဆုိင္ဘုတ္မ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္္သာစြာေဆာင္
ရြက္ထားရွိရမည္ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္၊
သုိ႔ပါ၍ဘုရားဖူးမိဘျပည္သူမ်ား မန္းေရႊ
စက္ေတာ္ဘုရားႀကီးသုိ႔ ေအးခ်မ္းစြာ စိတ္ခ်မ္း
သာစြာျဖင့္ ဘုရားဖူးလာေရာက္ႀကပါရန္
အသိေပး ကုသုိလ္ယူေရးသား့လုိက္ပါသည္။
မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားႀကီး
ေစာင့္ႀကည့္ေရးအဖြဲ႔
မင္းဘူးျမိဳ႔


မွတ္ခ်က္။   ။
ဘုရားဖူးမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ေစ်းသူေစ်းသား
မ်ားအပါအဝင္ မန္းေရ႔ႊစက္ေတာ္ဘုရားႀကီး
သုိ႔လာေရာက္ႀကေသာ ပုဂၢဳလ္မ်ားအာားလုံး
ေရႊစက္ေတာ္တြင္အခက္အခဲမ်ားရွိပါက
ေစာင့္ႀကည့္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးစန္းလြင္ဖုန္း
၀၉၂၅၄၉၁၅၃၀၁၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္
ေရႊ ဖုန္း၀၉၃၃၄၁၁၆၃၄အပါအဝင္၀၉၄၀၁၅
၂၄၃၉၉။၀၉၃၀၇၄၈၃၆၇။၀၉၄၀၁၅၄၁၅၃၁။၀၉၄၀၁၅၂၃၃၂၂။၀၉၂၅၆၂၂၁၇၉၂ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္နိင္ပါေႀကာင္း

ေအာင္ဘု(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment