Monday, February 2, 2015

အမွတ္(၁၃၉)အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းတြင္းကြန္ကရစ္ခင္းေပးလ်က္ရွိ
မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး ပခုကၠဴခရုိင္  ေရစၾကိဳျမိဳ့နယ္ ေအာင္နန္းအုပ္စု ေျမနီကုန္းရြာ
အမွတ္၁၃၉အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္
ေဆာင္အတြင္း၌ကြန္ကရစ္ေအာက္ခင္းနင့္အဖီ
ေဆာင္မ်ားတုိးခ်ဲ့ထားသည္ဟုသိရသည္။

 အဆုိပါအခင္းကုိနိင္ငံေတာ္အစုိးရမွေထာက္
ပံ့ေပးထားေသာေက်ာင္းရံပုံေငြမ်ားနင့္ေက်းရြာ
တြင္းရွိေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏မိဘမ်ားထံ
မွရရွိလာေသာအလွဴရံပုံေငြမ်ားျဖင့္တုိးခ်ဲ့လ်က္ရွိသည္ဟုုသိရသည္။ေအာက္ခင္းအလ်ား(၉၀)ေပနင့္အနံ(၂၆)ေပခင္းထားသည္ဟုသိရသည္။ထု
ေနာက္ေက်ာင္းအေနာက္ဘက္၌အဖီအလ်ား
၂၆ေပအနံ၁၀ေပျဖင့္မုိးထားျပီးဆရာ/ဆရာမ
မ်ားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမုိးရြာေလတုိက္
စက္ဘီးဆုိင္ကယ္မ်ားနားခုိရန္ဟုသိရသည္။
စတင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ(၂၈.၁.၂၀၁၅)၌ေဆာင္
ရြက္လ်က္ရွိ့ျပီးယခုအခါအားလုံးျပီးစီးပါသည္
ဟုေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားနင့္ေက်ာင္းလုပ္သား
ဦးစံသိန္းထံမွသိရသည္။

ရင္ေအာင္ဦး(ေရစၾကိဳ)

0 comments:

Post a Comment