Sunday, February 1, 2015

ေက်ာင္းသားသပိတ္အဖြဲ႕အင္အား ၃၀၀ခန့္႔ေက်ာက္ပန္းေတာင္းမွေဂြးခ်ိဳသို႔ခ်ီတက္စဥ္

ေက်ာင္းသားသပိတ္အဖြဲ႕အင္အား
၃၀၀ခန့္႔ေက်ာက္ပန္းေတာင္းမွေဂြးခ်ိဳသို႔ခ်ီတက္စဥ္၃၀ ့၁ ့၂၀၁၅ရက္ေန႔

cobra.natmauk

<cobra.natmauk@gmail.com>

0 comments:

Post a Comment