Monday, February 2, 2015

တိုက္ပြဲ၀င္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေပါင္းအား ဦးညႊတ္ဂုဏ္ျပဳပါသည္...

တိုက္ပြဲ၀င္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေပါင္းအား ဦးညႊတ္ဂုဏ္ျပဳပါသည္....
မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူသံုးစြဲႏိုင္သည္...
Copy Right မရွိပါ...
Like · ·

0 comments:

Post a Comment