Monday, February 9, 2015

အမိ်ဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ေမြးေန႔ ကိုၾကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳ ေတးသရုပ္ေဖၚ ျပိဳင္ပဲြ က်င္းပ  ျမိဳ႕သစ္     ေဖေဖၚဝါရီ     ၉

            မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး   ျမိဳ႕သစ္ျမဳိ႕
နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး   ဦးဗုိလ္ေအာင္ေမာင္ေမာင္
၏  လမ္းညႊန္မွဳ ပညာေရးဦးစီးဌာန ျမိဳ႕နယ္
ပညာေရးမွဴး  ဆရာမၾကီးေဒၚခင္အုန္းျမ  မွ
ဦးေဆာင္ကာ   အမိ်ဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏  ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္
ေမြးေန႕ကို ၾကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္
ေတးသရုပ္ေဖၚ  အက  ( ျပိဳင္ပဲြ ) ကို
၉/  ၂  /  ၂၀၁၅  ၊ ရက္ေန႔  နံနက္( ၁၁  )နာရီ
က  အေျခခံပညာ  အထက္တန္းေက်ာင္း
ရတနာ  ခန္းမ   တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ ။

            အဆိုပါျပိဳင္ပဲြသို႔  ျမိဳ႕သစ္ အထက
မွ( ၾကြားစိန္မ )ေတးသီခ်င္းျဖင့္လည္းေကာင္း
ကြက္သစ္အထက( ခဲြ )မွ( ျပည္ေထာင္စု )
ေတးသီခ်င္းျဖင့္လည္းေကာင္း  ၊  ျမိဳ႕မ
မူလတန္းေက်ာင္း  ( ခဲြ )မွ ( သူ႔လိုလူ  )  ေတး
သီျဖင့္လည္းေကာင္း  ယွဥ္ျပိဳင္ခ့ဲ ၾကရာ
ျမိဳ႕မမူလတန္းေက်ာင္း(ခဲြ)မွ ( ပထမ  )
ကြက္သစ္အထက္တန္းေက်ာင္း (ခဲြ )မွ(ဒုတိ
ယ  ) အထက္တန္းေက်ာင္း(ျမိဳ႕သစ္)    မွ
တတိယ  )(  ရရွိ  ခဲ့    ၾကသည္   ။

               ျပိဳင္ပဲြတြင္  ဆုရရွိ    ၾကသူမ်ား
ကို (  ၁၃  /  ၂   /   ၂၀၁၅ )     ရက္ေန႕တြင္
ဆုခ်ီးျမွင့္ ေပး  သြားမည္  ျဖစ္ေၾကာင္း
သိ  ရ  သည္   ။         ။          ။          ။

       သန္းဝင္းထြန္း   ( ျမိဳ႕သစ္ )

0 comments:

Post a Comment