Thursday, February 5, 2015

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွစ္(၁၀၀)ျ ပည့္ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အားကစားပဲြမ်ားက်င္းပျမဳိ႕သစ္   ေဖေဖၚဝါရီ     ၄

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္း  ၏  ႏွစ္( ၁၀၀  )ျပည့္ေမြးေန႔
အထိမ္း  အမွတ္  အားကစား  ျပိဳင္ပဲြ    မ်ား
ကိုျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕     ျမိဳ႕မအားကစားကြင္း
အတြင္း   က်င္းးပျပဳလုပ္  လွ်က္ရွိသည္  ။

    ၄  /  ၂   /၂၀၁၅   ရက္ေန႔    ေန႔လည္
၃း၃၀   နာရီ က  က်ားလတ္   မီတာ   ၇၅
ေျခပူး  ေျပးပဲြ   ကိုလည္းေကာင္း ၊ မလတ္
မီတာ   ၇၅    အပ္ထိုးျပိဳင္ပဲြ ကုိလည္းေကာင္း    ၊   သက္လတ္ေဘာလုံး
ျပိဳင္ပဲြ   တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း  ( ဂ )
အသင္း  ႏွင့္   ေစ်းရပ္ကြက္  အသင္းတို႔
ယွဥ္ျပိဳင္  ကစား  ခ့ဲၾကသည္   ။

        သန္းဝင္ထြန္း( ျမိဳ႕သစ္ )

0 comments:

Post a Comment