Sunday, February 1, 2015

မိုးပြင့္(အထူး)စီမံခ်က္လုပ္ငန္ းရွင္းလင္းေဟာေျပာပဲြ ျမိဳ႕ သစ္ တြင္က်င္းပျမိဳ႕သစ္    ေဖေဖၚဝါရီ    ၁

        မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူတိုင္းနိဳင္ငံသားစီ
စစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားရရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍မိုးပြင့္အထူးစီမံခ်က္  လုပ္ငန္းရွင္းလင္း
ေဟာေျပာပဲြကို(၁  / ၂  /၂၀၁၅)ရက္ေန႔ကျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
အစည္းအေဝးခမ္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ သည္  ။  ။

         အခမ္းအနားတြင္ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားထုတ္ေပးေရး
လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌျမိဳ႕နယ္   အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး        ဦးဗိုလ္ေအာင္ေမာင္ေမာင္     မွ  အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ျပီး  ၊   မေကြးခရိုင္ လူဝင္မွဳ
ၾကီၾကပ္ေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦစီးဌာန  ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦဝင္းျမင့္   မွ
ပထမအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွထြက္ေပၚလာေသာျပည္သူ
အသံမ်ားကိုအေလးထားကာမိမိဝန္ၾကီးဌာနမွ  နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားႏွင့္
အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းမ်ားကိုတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုလက္ဝယ္သို႔အျမန္
ေရာက္ရွိေရးနည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြခ့ဲျပီးမိုးပြင့္စီမံခ်က္မ်ားကိုစနစ္တက်ေရးဆဲြ
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာမိုးပြင့္အဆင့္(၁)မွမိုးပြင့္အဆင့္(၇) အထိေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲျပီး
ျဖစ္ပါသည္။   မေကြးခရိုင္အတြင္းနိဳင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ကတ္(၁၉၉၈၀၀)ကတ္ႏွင့္
အိမ္ေထာင္စုစာရင္း(၆၂၈၅)စုအားထုတ္ေပး
နိဳင္ခ့ဲပါသည္   ။

                 မိုးပြင့္အဆင့္(၁)မွ(၇)အထိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျမိဳ႕နယ္ ( လ  ၊  ဝ ၊  က  )
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ရက္ကြက္/ ေက်းရြာမ်ားသို႔ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲျပီးျဖစ္ျပီး
ယခု  ေဆာင္ရြက္မည့္မိုးပြင့္အထူးစီမံခ်က္မွာျပည္သူမ်ားမွအသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ျပီး
မွတ္ပံုတင္တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ်ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသးပါက  ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးမ်ားထံ သတင္း ပို႔ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက
ဆက္သြယ္ျပီးသင္တန္းေပးထားျပီးသူမ်ားအားပံုစံျဖည့္သြင္းျခင္း  ေလွ်ာက္လႊာမ်ား
ျဖည့္သြင္းျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျပီးသည့္အခါ   အိမ္ေထာင္စု  လူဦးေရစာရင္းမိတၱဴ
ဓါတ္ပံု  ၊  လိုအပ္ေသာအထာက္အထားမ်ားျပည့္စံုျပီး    လဝက   ရံုးသို႔  ဆက္သြယ္
အေၾကာင္းၾကားပါက    ကြင္းဆင္းစီစစ္ျပီးနိဳင္ငံသားကတ္ျပားမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပး
သြားမွာျဖစ္ပါတယ္  ။

            ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားအား  ခရီးသြားသည့္
အခါတြင္သာအသုံးျပဳရသည္ဟုယူဆထားျခင္း  ၊   နိဳင္ငံသားတန္ဖိုးအားနားလည္နိဳင္
မွဳ မရွိျခင္း  နိဳင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကို
ျပည္သူကိုယ္တိုင္   ဥပေဒ  ႏွင့္အညီေလွ်ာက္ထားရန္မွာ   ကာယကံရွင္၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ့ဲသည္   ။    ။

           ထို႔ေနာက္အခမ္းအနားသို႔တက္
ေရာက္လာေသာရပ္ေက်းအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ   သိရွိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းရာ
ခရိုင္လူဝင္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္အမိိ်ဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦစီးဌာနဒုတိယညႊန္ၾကားေရး
မွဴး   ဦးဝင္ျမင့္   မွျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္    ။

                    အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ဦးျမင့္သူ
တိုင္းေဒကၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ဦးခင္ေမာင္ဝင္း   ၊   ျမိဳ႕နယ္ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္
ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဥကၠဌဦးေက်ာ္ဝင္း   ၊   ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား   ႏွင့္  ရပ္မိရပ္ဖမ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲၾကေၾကာင္းသိရသည္  ။   ။


        သန္းဝင္းထြန္း(ျမိဳ႕သစ္ )

0 comments:

Post a Comment