Monday, February 9, 2015

အမိ်ဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏ႏွစ္( ၁၀၀ ) ျပည့္ေမြးေန႔ အထိမ္း အမွတ္ ကဗ်ာရြတ္ျပိဳင္ပဲြ က်င္းပျမိဳ႕သစ္     ေဖေဖၚဝါရီ    ၈

            အမိ်ဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္း  ၏   ႏွစ္ ( ၁၀၀ ) ျပည့္ေမြးေန႔
အထိမ္းအမွတ္   ကဗ်ာ ရြတ္  ျပိဳင္ပဲြ  ကို
 ေအာင္ဆန္းဇာနည္  / /     ေခါင္းစဥ္ျဖင့္
ယေန႔ (  ၈ / ၂  / ၂၀၁၅ ) ရက္ေန႔  နံနက္
၁၁  း  ၀၀  / နာရီ အခ်ိန္ က  ျမိဳ႕သစ္  ျမိဳ႕
အေျခခံ  ပညာ  အထက္တန္းေက်ာင္း
ရတနာ ခန္းမတြင္  က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

           ကဗ်ာရြတ္ျပိဳင္ပဲြသို႔   အ လ က ( ခဲြ )
ျမိဳ႕မ  ၊ အထက  ျမိဳ႕သစ္  ၊ ေစ်းရပ္မူလတန္း
 ေက်ာင္း ၊ လဲလူ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခဲ)၊ြ
မင္းရပ္ မူလတန္းေက်ာင္း  ၊  ပုလင္းေက်းရြာ
မူလတန္းေက်ာင္း  ၊  ကြက္သစ္  အထက
ေက်ာင္း ( ခဲြ )  တို႔  မွေက်ာင္းသား / သူ
ေလးမ်ား   ဝင္ေရာက္  ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကရာ
အ / ထ /က  ျမိဳ႕သစ္မွ  မရႊန္းလ့ဲေဇာ္   ႏွင့္
အဖဲြ႕  ( ပထမ )  ၊ အ/မ/က ပုလင္းေက်းရြာမွ
မႏွင္းေဟမာန္ဦး  ( ဒုတိယ )    ရရွိခ့ဲျပီး
 ျမိဳ႕မအလယ္တန္းေက်ာင္း  ( ခဲြ )    မွ
မသဲစုေအာင္ ႏွင့္  အဖဲြ႕  ၊  လဲလူေက်းရြာ
အလယ္တန္းေက်ာင္း ( ခဲြ )မွမခိုင္စံပယ္ထြန္း
တို႔  ပူးတဲြ  ( တတိယ  )ရရွိသြားေၾကာင္း
သိ ရ သည္   ။   ။   ။

         သန္းဝင္းထြန္း  ( ျမိဳ႕သစ္ )

0 comments:

Post a Comment