Monday, February 9, 2015

ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္ဆည္ေျမာင္းဦး စီးဌာနAE ဦးဝင္းလြင္မိသားစုကအဖုိးအဖြားမ်ားအား ေမႊ႕ယာေစာင္မ်ားလွဴဒါန္း


ျမိဳ႕သစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ   ၈

        ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန
AEဦးဝင္းလြင္မိသားစုက သိမ္ကုန္းေက်ာင္း
အတြင္းဘုိးဘြားရိပ္သာတြင္ရွိေသာအဖုိး
အဖြားမ်ားအားေမႊ႕ယာေစာင္မ်ားကုိေဖေဖာ္ဝါရီလ  ၈  ရက္ေန့ေန႕လည္၃း၀၀နာရီက
သြားေရာက္လ်ဴဒါန္းခဲ႕သည္။
       ထုိသုိ့လ်ဴဒါန္းရာတြင္ သိမ္ကုန္းေက်ာင္း
ရွိသက္ႀကီးအဖုိးအဖြားမ်ားကုိယ္စာအဖုိး
ဦးသိန္းျမင့္ကေက်းဇူးတင္စကားႏွင့္
ဆုေတာင္းေပးအပ္ခဲ႕သည္။

          ဆက္လက္၍ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန
AE   ဦးဝင္းလြင္က သိမ္ကုန္းေက်ာင္းတြင္
သတင္းသုံးေနထုိင္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္
ႏွင့္ သိမ္ကုန္းေက်ာင္းဘုိးဘြားရိပ္သာတြင္
ေနထုိင္ႀကေသာအဘုိး  အဖြားမ်ားကုိိျမိဳ႕သစ္
ျမိဳ႕နယ္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက သက္ျပည့္
ပင္စင္မယူေသးသည့္ကာလအတြင္းလုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ားကုိထမ္းေဆာင္ေနသည့္ကာလ
အတြင္းမႀကာခဏ ဆရာေတာ္ႏွင့္အဖုိး
အဖြားမ်ားအတြက္လာေရာက္ဆပ္ကပ္လ်ဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

       သုိ့ျဖစ္ပါေသာေႀကာင့္ ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕တြင္
သိမ္ကုန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ဘုိးဘြား
ရိပ္သာေက်ာင္းတြင္ရွိသာ အဖုိးအဖြားမ်ား
အတြက္မည္သူမဆုိကုသုိလ္ယူလ်ဴဒါန္
နုိင္ပါေႀကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

                              ေဇာ္ေဇာ္(ျမိဳ႕သစ္)

0 comments:

Post a Comment