Tuesday, January 27, 2015

ကေလးသူငယ္အခြင္႕ေရးႏွင္႕ကာကြယ္ေစာင္႕ ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

ျမဳိ႕သစ္
ဇန္နဝါရီ(၁၈  )ရက္
ကေလးသူငယ္အခြင္႕ေရးႏွင္႕ကာကြယ္ေစာင္႕
ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးျမဳိ႕သစ္ျမဳိ႕ေရျပည္႕အုပ္စု႕
ေရျပည္႕ေက်းရြာတြင္Save theChildren မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွဦးဆန္နုိင္ႏွင္႕ေဒါယုယုလြင္
ဦးေဆာင္းေဆြးေႏြးေဟားျပားႀကရာေဆြးေႏြးသည္႕
ေခါင္းစဥမ်ားကေတာ႕
၁။အသက္ရွင္သန္မွဳ႕ဆုိင္ရာအခြင္႕အရး
၂၊ဖြံျဖဳိးတုိးတက္မွဳ႕ဆုိင္ရာအခြင္႕အေရး
၃။ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာင္မွဳ႕ပုိင္ရာအခြင္အေရး
၄။ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွဳ႕ဆုိင္ရာအခြင္အေရးႏွင္႕
     
      ဦးဆန္းနုိင္မွ
ကေလးမ်ားအေပါႀကီးေလးေသားခ်ဳိးေဖါက္မွဳ႕အ
ခ်က္(၆ )ခ်က္အားရွင္းလင္းရာ
၁။အသက္ေသေစျခင္း ဒုကိၱတျဖစ္ေစျခင္း
၂။စစ္သားအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္း
၃။လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအႀကမ္းဖက္ျခင္း
၄။ေပါတာဆြဲျခင္း
၅။ေက်ာင္း ေဆးရုံတုိက္ခုိက္ဖ်က္စီးျခင္း
၆။လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားေသားအေထာက္အပံ႕ကုိတာဆီးပိတ္ပင္ျခင္းစသည္႕အခြင္႕အေရးတုိ႕ကုိေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴဦးလင္းႀကည္ႏွင္ရပ္မိရပ္မိ
ရပ္ဖမ်ားအပါအဝင္ေက်းရြာသူေက်းရြာသား
က်ား၅၃ဦး မ၁၀၀ဦးတက္ေရာက္နားေထာင္ႀကေႀကာင္းေျမ
လတ္မီဒီယာမွသတင္ရရွိပါသည္။ေဆြးေနြးေဟား
ေျပားရက္မွာ၂၀၁၅ဇန္နဝါရီ ၁၄(ရက္ ၁ပုိင္းေန႕လည္၁နာရီမွ ၃နာရီအထိျဖစ္ပါသည္။
ေအာင္ေက်ာ္(ျမဳိ႕သစ္ )
ေျမလတ္မီဒီယာ(သတင္းေထာက္ )

0 comments:

Post a Comment