Tuesday, January 6, 2015

မင္းဘူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစည္းေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔ ၏ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပဲြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟုဆုိၾက

မင္းဘူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစည္းေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔
၏ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပဲြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟုဆုိၾက

ဇန္နဝါရီ ၅ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာမန္းရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔၏ မင္းဘူး
ျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ျမဳိ႕နယ္စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၊ျမိဳ႕နယ္ဖြ႔ံ႕ျဖိဳး
တိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၊ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
တို႔ႏွင္ေတြဆံု၍ဘုရားႀကီးလုပ္ငန္းကိစၥအဝဝကုိ ရွင္းလင္းေဆြေႏြးပြဲအာမင္းဘူးဲ ခ
ရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခန္းမ၌ျပဳလုပ္ကာ သတင္းမီဒီယာတစ္ဦးသာ သတင္းရ႐ွိ၍ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈမရွိေႀကာင္းျမိဳ႕ခံသတင္းေထာက္မ်ားက ေျမလတ္မီဒီယာသုိ႔ေျပာသည္။


့ေဒသခံသတင္းေထာက္တင္ေရႊ(မင္းဘူး)က ဒီေန႔ေဂါပကရုံးမွာလူေတြအမ်ား
ႀကီးေတြ႔လို႔ စီမံကဦးေက်ာ္ေဇာ္ကုိ ဒီေန႔ဘာေတြသတင္းရွိသလည္းလုိ႔ေမးေတာ့
ဘာမွမရွိဘူးတဲ႔ ဆုိင္ခန္းကိစၥဘဲရွိတယ္တဲ႔ ဒါနဲ႔ဒို႔မိတ္ေဆြမွာလက္ဘက္ရည္ ေသာက္
ေနတုန္း မေကြးကသတင္းေထာက္သားအဖ ကုိျမင္လုိက္ေတာ့ ဒါဆုိရင္တစ္ခုခု
ေတာ့ရွိေနျပီေလ ဘာမွမရွိရင္ဘယ္လာပါမလဲ ေျမြ ေျမြျခင္းေျချမင္တယ္ေလ ဒါနဲ႔
ရုံးဘက္လုိက္သြားတယ္ ေဂါပကဦးစုိးတင့္နဲ႔အတူေတြ႔လုိက္ေတာ့ေသခ်ာတာေပါ့
ဒီေန႔ေဂါပကသတင္းကုိ မီဒီယာေရြးျပီးဘက္လုိက္ဖိတ္တာ ဒါမိဒီယာဖိႏွိပ္တာပါဘဲ
က်ြန္ေတာ္သူတုိ႔နားသြားျပီးဘာသတင္းရွိလုိ႔လည္းေမးေတာ့ ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး
လို႔လိမ္ႀကတယ္ ဒါနဲ႔အိမ္ျပန္ထမင္းစားေနတုန္း မေကြးသတင္းေထာက္က အခု
ေဂါပကအစည္းအေဝးရွိတယ္ မင္းဘူးမီဒီယာေတြလာလုိဖုန္းဆက္တယ္ မင္းဘူးး
မီဒီယာေတြက ဒီလုိဆက္ဆံလုိမလာႀကဘူး၊မ်ဳိးလႈိင္ဝင္းနဲ႔က်ြန္ေတာ္ဘဲ အေပၚတက္
ျပီးခဏေနတယ္ စိတ္ထဲခံစားရလြန္းလို႔ျပန္ဆင္းလာခဲ႔တယ္ ဒါမင္းဘူးကသက္ဆိုင္
ရာေတြရဲ႔႕မီဒီယာဆက္ဆံေရးေပါ့ဗ်ာ၊ အမ်ားျပည္သူလႈထားတဲ႔ေငြဘ႑ာေတာ္ထိန္း
ေဂါပကအစည္းအေဝးဟာ ဘာျဖစ္လုိ႔ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးေပၚလုပ္ရတာလည္း ပြင့္
လင္းျမင္သာစြာနဲ႔အျခားေနရာေတြမွာျပည္သူေတြသိရေအာင္လုပ္လုိ႔ မရဘူးလား
အခုေတာ့ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးေပၚမွာ ေကာ္သငံးေကာ္နဲ႔လုပ္တာ ဘယ္ေလာက္ပြင့္လ
င္းမလဲဗ်ာဟုေျပာသည္။


၂၉၊၁၂၊၂၀၁၄ရက္ေန႔က မင္းဘူးျမိဳ႕ အမွတ္၂ရပ္ကြက္ မဟာဝိသုတာရာမတိုက္သစ္
ေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားႀသဝါဒစရိယဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ေဂါ
ပကအသစ္ေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ မင္းဘူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရား
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ေဒသခံမီဒီယာမ်ားအားဖိတ္
ေခၚကာ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္ဟုေျပာႀကားခဲ႔ျပီး ယခုအေျပာတမ်ဳိးအလုပ္တမ်ဳိး
ျဖစ္ေနေႀကာင္းမင္းဘူးသတင္းမီဒီယာမ်ားမွေျပာသည္၊ အခုလုိမန္းေရႊစက္ေတာ္ဘု
ရားကိစၥေတြကုိ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးေပၚလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ဒါဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာ
မႈမရွိတာဘဲ၊ လုပ္ေတာ့လည္းမေကြးမီဒီယာတစ္ဦးတည္းတက္ေရာက္သတင္းယူတာ
လည္းမျဖစ္သင့္ဘူး၊ဘာျဖစ္လုိ႔မင္းဘူးမီဒီယာေတြကုိမဖိတ္တာလည္း၊ မင္းဘူးျမိဳ႔
မွာလုပ္တဲ႔ ေဂါပကအဖဲြ႔ဘုရားဘ႑ာေတာ္ေငြသုံးတာဝင္တာနယ္ခံမီဒီယာေတြက
ပုိသိတာေပါ့ဗ်ာ ဒါေႀကာင့္မင္းဘူးမီဒီယာေတြက ဒါကုိျပင္းျပင္းထန္ထန္ရႈတ္ခ်ပါတယ္
ဟု မင္းဘူးခရိုင္သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းဥကၠဌက ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္သုိ႕ေျပာသည္။


မင္းဘူးသတင္းမီဒီယာမ်ား

0 comments:

Post a Comment