Friday, January 30, 2015

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွစ္၁၀၀ျပည့္ေမြးေန႔လက္ေဆာင္နတ္ေမာက္သို႔ေရာက္ရိွလာေသာသီးနွံပန္းခ်ီဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွစ္၁၀၀ျပည္
့ေမြးေန႔လက္ေဆာင္နတ္ေမာက္သို႔ေရာက္ရိွလာေသာသီးနွံပန္းခ်ီ
အထက္တန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး၏လက္ရာကိုရည္ရြယ္
ခ်က္။
ေနရပ္လိပ္စာပါသည္။

နတ္ေမာက္သားေျမြေဟာက္

0 comments:

Post a Comment