Thursday, January 29, 2015

မေကြးတိုင္းပုဒ္မ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၁၁ဦးအားယေန႔အမိန္႔ခ်မွတ္ရာ တရားစြဲဆိုထားေသာပုဒ္မ၄၄၇ ျပစ္မွုမထင္ရွားသျဖင့္တရားေသလႊတ္လိုက္ေၾကာင္းအမိန႔္ခ်မွတ္လိုက္သည္

3 hrs · 
မေကြးတိုင္းပုဒ္မ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၁၁ဦးအားယေန႔အမိန္႔ခ်မွတ္ရာ တရားစြဲဆိုထားေသာပုဒ္မ၄၄၇ ျပစ္မွုမထင္ရွားသျဖင့္တရားေသလႊတ္လိုက္ေၾကာင္းအမိန႔္ခ်မွတ္လိုက္သည္ 
 မိတ္ေဆြမ်ားသိရွိနိုင္ရန္အသိေပးအပ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment