Saturday, January 31, 2015

သုိ႕/ ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္

သုိ႕/
ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္
မေကြးတုိင္းေဒသႀကိးေရြပန္းေက်း
ရြာမွာစာသင္ေက်ာင္းျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္
ရာတြင္ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားကုိ လုပ္အား
ဒါနေပးရမယ္ဆုိၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင္႕တစ္ညႏွစ္ႀကိမ္၂၂.၁.၂၀၁၅မွ
၂၆.၁.၂၀၁၅ေန႕နနက္ထိေအာင္ေျမက်င္
တူးခုိင္းပါသည္။

နုိင္ငံေတာ္မွေက်ာင္းျပင္စရိတ္သိန္းေပါင္း(၁၅၀) က်ပ္ခ်ထားေပးတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေက်း
ရြာသားေတြႀကားရတယ္၊ ဘာေႀကာင္႕
လုပ္အားေပးခုိင္းတာလဲ၊ အခုလုိေက်းရြာအုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လုပ္အားေပးခုိင္တာကုိ ၿမိဳ႕နယ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား သိရွိေစရန္နွင္႕နုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ
မ်ားသိရွိေစရန္တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေပးပုိ႕သူမ်ား
၁။ဦးေသာ္ေအာင္
၂။ဦးႏုိင္ဦး
၃။ဦးေဌးေဌး
၄။ဦးမ်ဳိးမင္းဦး
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားလုံးမွာ ေရြပန္းေက်းရြာသား
မ်ားျဖစ္ႀကပါသည္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးဦးေမာင္ေဌးထံသို႔ ေမးျမန္ႏုိင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment