Tuesday, January 27, 2015

ေက်ာင္းအေျချပဳ ၀က္သက္ႏွင့္ ဂ်ိဳက္သိုးေရာဂါ ကြာကြယ္ေဆးထိုုး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္
ေစတုတၱရာ                   ဇန္န၀ါရီ            ၂၁
         မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႔နယ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၀က္သက္ႏွင့္ ဂ်ိဳက္သိုး ေရာဂါ
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္ ေန႔ စတင္၍  က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက အခမဲ့ေဆး ထိိုးေပး ခဲ့ ၾကသည္။ ေဆးထိုးေပးျခင္း ကို ၿမို႔နယ္ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ခ်ုိုုဳ ခ်ိဳ ၀င္း ႀကီးၾကပ္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္းထမ္းမ်ားက အေျခခံပညာေက်ာင္း ၁၂၀ တြင္ ေဆးထိုးအဖြဲ႔ ၂၇ ဖြဲ႔ က ေက်ာင္းအေျချပဳ
ရည္မွန္း ကေလး အေရအတြက္ ၇၅၇၈ ဦးကို ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔ အထိ အခမဲ႔ ေဆးထိုးျခင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ  ၂၁  ရက္ေန႔ အထိ ေက်ာင္းသား၊  ေက်ာင္းသူ  ၄၄၇၇  ဦး ကို ၀က္သက္ႏွင့္ ဂ်ဳိက္သိူးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးၿပီး လုပ္ငန္း၏ ၅၉  /ံ႔  ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


                                                                                                           ေနမ်ဳိးပိုင္(iprd)

0 comments:

Post a Comment