Monday, January 26, 2015

၂၀၁၄-၂၀၁၅ပညာသင္ႏွစ္ပညာေရးစုံညီ ပဲြ ႏွင့္ပညာရည္ခ်ြန္ဆုေပးပဲြက်င္းပ


ျၿမိဳ႕သစ္သစ္ ဇန္နဝါရီ  ၂၆
              ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္ျမိဳ႕လုလင္ေက်းရြာ
အုပ္စုေခ်ာင္းရုိး(မ)ေက်းရြာအ  လ  က(ခဲြ)
ေက်ာင္းတြင္၂၀၁၄-၂၀၁၅ပညာသင္ႏွစ္
အတြင္းပညာေရးစုံညီပဲြႏွင့္ပညာရည္ခ်ြန္ဆု
ေပးပဲြအခမ္းအနားကုိဇန္နဝါရီလ၂၆ ရက္ေန႕
ကမဆုိပါေက်ာင္းဝန္းအတြင္းက်င္းပျပဳလုပ္
ခဲ႕ရာျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး
ဌာနျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးႏွင့္ျမိဳ႕နယ္မိခင္
ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဥကၠဌ
ေဒၚသင္းသင္ႀကိဳင္ႏွင့္အဖဲြဲ႕ဝင္မ်ားအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖဲြ႕အတြင္းေရးမွဳးႏွင့္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား
တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္အားေပးခဲ႕သည္

               ေရွးဦးစြာျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး
ဦးဗုိလ္ေအာင္ေမာင္ေမာင္က အဖြင့္အမွာ
စကားေျပာႀကားျပီးုဒုတိယျမိဳ႕နယ္ပညာေရး
မွဳးဦးေက်ာ္စုိးကပညာေရးစုံညီပဲြေတာ္က်င္းပ
ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍တက္ေရာက္လာေသာ
ေက်ာင္းသား/သူ  မ်ား မိဘျပည္သူမ်ားသိရွိ
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ရွင္းလင္းေဆြး
ေႏြးေျပာႀကားျပီးနယ္ေျမမွဳးျဖစ္ေသာျမိဳ႕လု
လင္အုပ္စုေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး
ေဒၚယဥ္ဝင္းေမာင္ကလည္းေကာင္းေခ်ာင္းရုိး
(မ)ေက်းရြာအ လ က(ခဲြ)ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ
ႀကီးဦးေအးဝင္းကလည္းေကာင္းမိဘဆရာ
အသင္းေက်းရြာနာယကဦးသန္းေရႊက
လည္းေကာင္းပညာေရးအတြက္ဘက္ေပါင္း
စုံဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ဦးတည္ကာ
အသီးသီးအမွာစကားေျပာႀကားခဲ႕သည္။

            ဆက္လက္၍၂၀၁၄-၂၀၁၅ပညာ
သင္ႏွစ္အတြင္းဘက္စုံဆုအသီးသီးရရွိႀက
ေသာေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ
ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး
ဦးဗုိလ္ေအာင္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္မိခင္ႏွင့္
ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဥကၠဌ
ေဒၚသင္းသင္းႀကိဳင္ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ
အဖဲြ႕အတြင္းေရးမွဳးေဒၚစမ္းျမင့္တုိ့ကလည္း
ေကာင္းုဒုတိယျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဳး
ဦးေက်ာ္စုိးဝင္းႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကဆုမ်ား
ေပးအပ္ခ်ီျမွင့္ခဲ႕ေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။

                             ေဇာ္ေဇာ္(  ျမိဳ႕သစ္  )
                               09401549008
မွတ္ခ်က္။ ။ အင္တာနက္လိုင္းမေကာင္း၍ ဓာတ္ပုံမ်ားတင္မရပါ၊ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံမ်ားလည္း မျပင္ႏိုင္ပါ။ စာေရးသူမ်ား ပို႔စ္အတိုင္းသာ တင္ေပးရပါသည္။ ေျမလတ္မီဒီယာ

0 comments:

Post a Comment