Wednesday, January 28, 2015

ပခုကၠဴျမဳိ႕နယ္ ACIAR Projcet ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည္႕ေဆာင္းသီႏွံမ်ဳိးယွဥ္ျပဳိင္ကြက္ စုိက္ခင္းမ်ားအားကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပခုကၠဴ   -   ဇန္န၀ါရီ   -   ၂၇
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴခရုိင္၊ ပခုကၠဴျမဳိ႕နယ္ တြင္၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ACIAR Projcet ျဖင့္
မ်ဳိးယွဥ္ျပဳိင္ စမ္းသပ္ကြက္မ်ားကုိ ပဲဇင္းငုံ(၅)မ်ဳိးယွဥ္ျပဳိင္စမ္းသပ္ကြက္(၁၀)ကြက္၊ေဆာင္းေျမပဲ(၅)မ်ဳိး
ယွဥ္ျပဳိင္စမ္းသပ္ကြက္(၃)ကြက္၊ကုလားပဲ(၃)မ်ဳိးယွဥ္ျပဳိင္စမ္းသပ္ကြက္(၃)ကြက္တုိ႕ကုိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

          ယခုလ(၂၀)ရက္ေန႕ေန႕လည္ပုိင္းတြင္စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာန(ရုံးခ်ဳပ္)၊စုိက္ပညာဌာနမွ ဒု-ညႊန္ႀကားေရးမွဴး
ေဒါက္တာစန္းစန္းရီ ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ကုကၠဳိလွအုပ္စု၊ဆယ္ရြာေက်းရြာကြင္းအမွတ္(၃၄၈)၊ဦးပုိင္အမွတ္၂၅၁/၂
၊ေတာင္သူဦးေအးလွဳိင္၏ကုလားပဲ(၃)မ်ဳိးယွဥ္ျပဳိင္စမ္းသပ္ကြက္ႏွင့္၊ကြင္းအမွတ္(၃၄၈)၊ဦးပုိင္အမွတ္ ၂၄၅ ၊
ေတာင္သူဦးသိန္း၀င္း၏ေဆာင္းေျမပဲမ်ဳိး(၅)မ်ဳိးယွဥ္ျပဳိင္စမ္းသပ္ကြက္မ်ားကုိကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ျပီး၊ဒုတိယ
ညႊန္ႀကားေရးမွဴးေဒါက္တာစန္းစန္းရီကေတာင္သူႀကဳိက္ႏွစ္သက္သည္႕မ်ဳိးကုိမ်ဳိးေစ့ဘဏ္မ်ားထူေထာင္ကာ
တုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ဳိးသြားရန္မွာႀကားခဲ့ေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။ေအာင္(မန္းတကၠသုိလ္)

0 comments:

Post a Comment