Thursday, December 25, 2014

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေက်ာက္၀ိုင္းမွ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာေက်ာက္သမားမ်ား ေက်ာက္စိမ္းေစ်းသစ္သုိ႔ မေျပာင္းေရႊ႕လိုေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္ဆႏၵျပ

မႏၱေလးမဟာေအာင္ေျမေက်ာက္၀ိုင္း
အား မႏၱေလးၿမိဳ႕ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္
တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းသစ္သို႔
မေျပာင္းေရႊ႕
ေရးႏွင့္ လက္ရွိ မဟာေအာင္ေျမ ေက်ာက္၀ုိင္းအား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္
ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်ာက္သမားမ်ားက ပထမအႀကိမ္ ဆႏၵျပပြဲကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္
နံနက္ ၉း၀၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ လမ္းေလွ်ာက္လွည့္လည္ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း
စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မႏၱေလးေက်ာက္မ်က္ေစ်းကို လက္ရွိေနရာမွ
၁၅ မိုင္ခန္႔
ေ၀းကြာသည့္ ေနရာရွိ တည္ေဆာက္ဆဲ ေက်ာက္မ်က္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္
စီစဥ္ထားျခင္းအေပၚ မေျပာင္းေရႊ႕လိုသူ လူမ်ားက အခုလို ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္တယ္။
ဒီလိုေက်ာက္သမားမ်ားက မေျပာင္းေရႊ႕ခ်င္တယ္ဆိုတာကလည္း သြားေရးလာေရးေတြမွာ
အခန္႔မသင့္လွ်င္ ခရီးေ၀းေတာ့ အဆင္မေျပမႈ ျဖစ္မည့္အျပင္ လံုၿခံဳေရးအပိုင္း
မွာလညး္ စိတ္ခ်ရသည့္အေနအထား မရွိေၾကာင္း၊
မႏၱေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ေစ်းကြက္အားလံုးဟာ ေက်ာက္ေစ်းကြက္ေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာရသလဲ
ဆိုေတာ့ မႏၱေလးမွာက ေက်ာက္သမားအပါအ၀င္ ေက်ာက္၀ိုင္းအား
မွီခိုစားေသာက္ေနသူ အေျခခံလူတန္းစားေတြက ၅ သိန္းေက်ာ္ ၆
သိန္းနီးပါးေလာက္ရွိတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မႏၱေလးရဲ႕ အဓိကအေျခခံေစ်းကြက္အားလံုးဟာ ေက်ာက္ေစ်းကြက္ေပၚမွာ
မူတည္တယ္လို႔ေျပာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေစ်းကြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္လွ်င္
အဆင္မေျပမႈေတြ အမ်ားႀကီးႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္သလို အေျခခံလူတန္းစား ၅
သိန္းေက်ာ္ ၆ သိန္းနီးပါးမွာလည္း အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေၾကာင္း
တိုင္းျပည္အတြက္
အက်ိဳးရွိဖို႔လို႔ေျပာၿပီး အေျခခံလူတန္းစားေတြ ဖိႏွိပ္တာကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႕လံုး၀ လက္မခံႏုိင္ပါဟု ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ
(၀ါရင့္ေက်ာက္သမား)
ဦးသန္းထြန္း အင္ဂ်င္နီယာက ေျပာၾကားသည္။ 
 
အဆိုပါ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းသစ္အား
ဦးစိုးနုိင္ဆိုသည့္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီတစ္ဦးက အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႕ေပါင္းကာ
၄င္း၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္လည္း
ေက်ာက္၀ိုင္းအေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီသို႔ အခြန္ေငြက်ပ္ သိန္း
တစ္ေထာင္ေက်ာ္
ေပးသြင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း လက္ရွိေက်ာက္၀ုိင္းေျမေနရာမွာ မူလက
မဟာျမတ္မုနိေဂါပကပိုင္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းေျမကို အစိုးရက သိမ္းဆည္းၿပီး
ေက်ာက္၀ိုင္းေစ်းျဖစ္ခဲ့
သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊
အခြန္ေပးသြင္းခဲ့သည္မွာ သိန္း ၄၅ ေသာင္းခန္႔ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း
အဆိုပါေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ေက်ာက္၀ိုင္းအား မည္သည့္
တစ္စံုတစ္ရာမွ် ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္
ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀န္မ်ားသည္
အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၄င္းကိစၥမ်ားအား
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးအေရးယူသင့္ေၾကာင္း
မဟာၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ေနသူ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕
လက္ရွိေက်ာက္၀ိုင္းတြင္ မေျပာင္းဖို႔အတြက္ပဲ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနတာပါ။
ဒီဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို သက္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႕ေဖာ္ထုတ္တာျဖစ္တယ္။
တရား၀င္ခြင့္ျပဳ
လူအင္အားက ေလးေသာင္းျဖင့္ ဆႏၵျပၾကၿပီး၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္
ၿမိဳ႕ခံမ်ားေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ခင္ဗ်ားတို႔
မီဒီယာမ်ားေတြ႕ျမင္ရတဲ့အတိုင္း အင္အား ၄ သိန္း
နီးပါးေလာက္ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကတယ္။ ၈၈ အေရးအခင္းၿပီးရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ဒီဆႏၵျပပြဲက ျပည္သူလူအင္အားအမ်ားဆံုးေထာက္ခံတဲ့ပြဲျဖစ္တယ္။ ဒီပြဲမွာ
ပါတဲ့
လူေတြအားလံုးက ေန႔တြက္ခေပးၿပီးေခၚတာမပါဘူး။ ထမင္းထုပ္ေပးမယ္ေျပာၿပီး
ေခၚတဲ့သူမပါဘူး။ ကိုယ့္ဆႏၵ ကိုယ့္သေဘာနဲ႕ တက္ေရာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္အားေပး
ခဲ့တဲ့သူေတြပဲျဖစ္တယ္ဟု ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသန္းထြန္းက
ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ လက္ရွိတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္
ဆင္ရြာ ျမင္းမူေက်းရြာတြင္ ေက်ာက္စိမ္းေစတီႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ေစ်းအနီး၌
ေက်ာက္စိမ္းဥယ်ာဥ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေက်ာက္စိမ္း
ဥယ်ာဥ္တြင္ ပန္းၿခံ၊ ေဆးရံု၊ လူေနအေဆာက္အအံုႏွင့္ အလုပ္သမားေနထိုင္ရန္
ငါးထပ္အေဆာက္အအံုပါ၀င္မည္ျဖစ္ကာ ဇံုေလးဇံုျဖင့္ ခြဲျခားအေကာင္အထည္ေဖာ္
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေမာင္းက
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး မည္သူ႔ထံကမွ် သေဘာတူညီခ်က္
ရယူသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း
ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမႈမွ သိရွိရသည္။

ဟသၤာ(ေတာင္တြင္းႀကီး)၊ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕။
ဖုန္း - 09440223276

0 comments:

Post a Comment