Tuesday, December 30, 2014

၂၀၁၅ခုနွစ္(၆၇)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္ လပ္ေရးေန႔ႀကိဳဆိုဂုဏ္ေသာအားျဖင့္နယ္လွည့္စာႀကည့္တိုက္၊နံရံကပ္စာေစာင္ဓါတ္ပုံျပပြဲႏွင့္ေဟာ ေျပာပြဲက်င္းပ


မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ျပန္ႀကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနရုံး၌၂၀၁၄ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၃၀)ရက္ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္တြင္၂၀၁၅ခုနွစ္
(၆၇)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္နယ္လွည့္စာႀကည့္တိုက္၊နံရံကပ္စာေစာင္ဓါတ္ပုံျပပြဲႏွင့္ေဟာေျပာပဲြက်င္းပျပဳလုပ္ေႀကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါျပဳလုပ္ရာတြင္ဦးစီးမွဴးေဒၚဥမၼာခင္ကလာေရာက္ႀကည့္ရႈေလ့လာေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ
မ်ားအားလြတ္လပ္ေရးေန႔သမိုင္းေႀကာင္းအားရွင္းလင္း
ေဟာေျပာ၍ေလ့လာသူေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအင္အား(၁၅၀)ဦးကနံရံကပ္ဓါတ္ပုံမ်ားစာေစာင္မ်ားစာ
အုပ္မ်ားအားေလ့လာဖတ္ရႈေႀကာင္းေတြ႕ရသည္။

နတ္ေမာက္သားေျမြေဟာက္
၀၉၉၇၉၅၁၈၀၇၃

0 comments:

Post a Comment