Monday, December 22, 2014

ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေက်းလက္လူငယ္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ဆင့္ပြားသင္တန္းဖြင့္

ျမိဳ႕သစ္    ဒီဇင္ဘာ    ၂၂

           မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးျမိဳ႕သစ္ျမိဳ
႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ျဖိဳးေရးဦစီးဌာနမွ
ဦစီးက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ      ေက်းလက္လူငယ္စြမ္းေဆာင္  ရည္ျမင့္  တင္ေရးဆင့္ပြား
သင္တန္း   ဖြင့္ပဲြ  အခမ္းအနား  ကိုျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
အစည္းအေဝးခန္းမ၌ယေန႕နံနက္  ၁၀နာရီက  က်င္းပျပဳ လုပ္ခ့ဲသည္     ။

             အခမ္းအနားတြင္  ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွး   ဦးသိန္းေဇာ္   မွ
အဖြင့္အမွာစကား  ေျပာၾကားျပီး ျမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန  ယာယီ
ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး  ဦးထြန္းလင္းဦး     မွသင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း  ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ကိုရွင္း  လင္း  ေဆြးေႏြြး  ေျပာၾကားခ့ဲသည္     ။

                အခမ္းအနားသို႕  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ ဦးျမင့္သူ
ျမိဳ႕  နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ဦး သိန္း  ေဇာ္ျမိဳ႕နယ္ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူ
ျပဳ  ေကာ္မတီဥကၠ ဌ   ႏွင့္   အဖဲြ႕ဝင္  မ်ားျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ား
လူမွဳေရးအသင္း  အဖဲြ႕မ်ား  ေက်းရြာမ်ားမွသင္တန္းသား  (  ၄၇  ) ဦး  စုစုေပါင္း အင္
အား ( ၁၁၃ ) ဦး  ခန္႔  တက္ေရာက္ခ့ဲ  ၾကေၾကာင္း   သိရ သည္                 ။
                                                                                     သန္းဝင္းထြန္း    ( ျပန္/ဆက္ )
                                                                                       ျမိဳ႕သစ္                                 ု

0 comments:

Post a Comment