Monday, December 22, 2014

ၿမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္အတြင္း သတ္မွတ္ရန္ လယ္ယာေျမပိုင္ ေက်းလက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္း

၂၀ဝ၀ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးလာေသာ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ႀကီးသည္ လူဦးေရထူထပ္
လာသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေပါမ်ားလာ၍ သက္ဆိုင္ရာမွ ကြ်ဲတဲ
အုပ္စု၊ လယ္ယာအုပ္စု၊ ေခ်ာက္ကန္အုပ္စု၊ ရြာမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္အတြင္း သြတ္သြင္းရန္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ(၂၀)ရက္ေန႕တြင္ ကြ်ဲတဲအုပ္စုတြင္ ပါဝင္
ေသာ မီးေသြးကန္ရြာႀကီးသို႕ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္၍ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ကြ်ဲတဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ႏိုင္မွ ကြ်ဲတဲအုပ္စုရြာမ်ား
ကို ၿမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္အတြင္း သြတ္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာ
မ်ားကို ေျမေလ်ာ္ေၾကးရလိုပါသလား ေျမကြက္အစားထိုးရလိုပါသလား လံုးဝေျမယာမ်ား ေပး
လိုျခင္း၊ ေရာင္းလိုျခင္း မရွိပါသလားဟု ေတာင္သူမ်ားကို ေမးျမန္းညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ႕ေၾကာင္း
သိရွိရသည္။ မီးေသြးကန္ေတာင္သူမ်ားမွ လံုးဝေပးလို ေရာင္းလိုျခင္း ဆႏၵမရွိေၾကာင္း တညီ
တညြတ္တည္း လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။ ကြ်ဲတဲအုပ္စုတြင္ ျမင္းခ်ိဳင့္ရြာ၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ ေရ
ေဘးရပ္ကြက္၊ ေအာင္သေျပ(ေက်ာက္မိေက်ာင္း)၊ မီးေသြးကန္ရြာ၊ စက္မႈဇုန္၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ စိုတြင္း
ရြာ၊ ကြ်ဲတဲ(ရြာမ)၊ ကြ်ဲတဲ(ကမ္းနား)၊ ေအးကြ်န္း၊ ေရႊေခ်ာင္း၊ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကြ်ဲတဲအုပ္စုရယ္ လယ္ယာအုပ္စုရယ္ ေခ်ာက္ကန္အုပ္စု ပါဝင္တဲ႕ရြာေတြကို သြားေရာက္ၿပီး
ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမွာပါ သူတို႕ရဲ႕ သေဘာဆႏၵကိုရယူၿပီး ၿမိဳ႕ျပစည္ပင္သာယာဖို႕ လုပ္ေဆာင္
သြားမွာပါ ဟုတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ႀကီးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း
ထြက္ေပါက္ျဖစ္သလို၊ ေယာနယ္ႏွင့္ ပုလဲနယ္တို႕၏ ကုန္စည္စီးဆင္းရာ ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ အထူးစည္ကားတိုးတက္လာေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေနဦးေမာင္(ပခုကၠဴ)

0 comments:

Post a Comment