Friday, December 19, 2014

လြတ္လပ္ေရးေန႕ကုိ ႀကိဳဆုိ ဂုဏ္ျပဳေသာ နယ္လွည့္နံရံကပ္စာေစာင္ ဓါတ္ပုံျပပဲြက်င္းပျပဳလုပ္

လြတ္လပ္ေရးေန႕ကုိ ႀကိဳဆုိ ဂုဏ္ျပဳေသာ
အားျဖင့္ ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္ ေပကန္ကုန္း
ေက်းရြာတြင္နယ္လွည့္နံရံကပ္စာေ
စာင္
ဓါတ္ပုံျပပဲြက်င္းပျပဳလုပ္

ျမိဳ႕သစ္  ဒီဇင္ဘာ ၁၉

           ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ့နယ္ ျမိဳ႕နယ္ျပန္ႀကားေရး
ႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴးႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ားက ေပကန္ကုန္းေက်းရြာ
အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းသုိ့သြာ
ေရာက္ကာ လြတ္လပ္ေရးေန့ကုိ ႀကိဳဆုိ
ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ နယ္လွည့္ နံရံကပ္
စာေစာင္ဓါတ္ပံုျပပဲြႏွင့္ ေဟာေျပာပဲြမ်ားကုိ
အဆုိပါေက်ာင္းဝန္းအတြင္းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕
သည္။

             ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားကုိ ျမိဳ႕နယ္
ျပန္ႀကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး
ဦးစီးဌာန ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးေဒၚႏွင္းေဝဦးက
နယ္လွည့္စာႀကည့္တုိက္ႏွင့္နံရံကပ္စာေစာင္
ဓါတ္ပုံျပပဲြခင္းက်င္းျပသမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍
အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျပီးျမိဳ႕နယ္
စာႀကည့္တုိက္တာဝန္ခံစာေထာက္-၃
ဦးနုိင္လင္းလင္းကစာႀကည့္တုိက္တြင္ရွိေသာ
မဂၢဇင္း စာေစာင္  ဝတၳဳ   ဂ်ာနယ္ သုတ/ရသ
စာအုပ္မ်ားအခမဲ႕လာေရာက္ဖတ္ရွု႕ ေလ့
လာနုိင္ပါေႀကာင္းႏွင့္ အိမ္အေရာက္စာဌား
စနစ္မ်ားျဖင့္လည္း ဖုန္းဆက္ရုံျဖင့္ ဌားရမ္း
ဖတ္ရွု႕ ေလ့လာနုိင္ပါေႀကာင္းေဆြးေႏြးခဲ႕ျပီး
ေပကန္ကုန္းေက်းရြာ  ရြာခဲြတာဝန္ခံက
လည္း ျမိဳ႕နယ္မွစာအုပ္မ်ားကုိ   ၁၅   ရက္
တစ္ႀကိမ္ တာဝန္ယူမွဳ တာဝန္ခံမွဳ ျဖင့္
ျမိဳ႕နယ္ရွိ စာႀကည့္တုိက္မွစာအုပ္မ်ားကုိ
(MOBILE)စာဌားစနစ္္ ျဖင့္ေက်းရြာစာႀကည့္
တုိက္ရွိ စာႀကည့္တုိက္မွဳးထံ ေပးအပ္ကာ
ေက်းရြာအတြင္း ဆက္လက္္ဌာရမ္းေပးေနျပီ
ျဖစ္ေႀကာင္းေျပာႀကားေဆြးေႏြးခဲ႕သည္။

             အခန္းအနားသုိ႕ ေပကန္ေက်းရြာ
တြင္ရွိေသာ မိဘျပည္သူ ေတာင္သူဦးႀကီး
မ်ား ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ မ်ားဆရာ
ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက္်းရြာအနီး ရွိ စာေပျမတ္နုိး
သူမ်ားျဖင့္စည္ကားစြာက်င္းပခဲ႕ေႀကာင္းသိ
ရသည္။

                             ေဇာ္ေဇာ္(ျမိဳ႕သစ္)
                            ျမိဳ႕နယ္ ျပန္/ဆက္
                             09401549008ိ

0 comments:

Post a Comment