Saturday, December 27, 2014

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြေအာင္ခ်က္ျမွင့္မား ေရး တကၠသိုလ္ဆရာ / ဆရာမမ်ားကထိက မ်ား ကြင္းဆင္း ေဟာေျပာ ပို႕ခ်

ျမိဳ႕သစ္    ဒီဇင္ဘာ     ၂၇

                မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးျမိဳ႕သစ္ျမိဳ

နယ္   အတြင္းရွိတကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြ
ေျဖဆိုမည့္   ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ
မ်ား တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပဲြ ေအာင္ခ်က္
ျမင့္မားေရး ေမ်ာ္ ေတြးလွ်က္ ပညာေပး
ေဆြးေႏြးပဲြ  ကိုယေန႕နံနက္ ( ၉ း ၀၀ )နာရီ
က  မေကြးတကၠသိုလ္  မွ  ကထိက   မ်ား
ကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕အ/ထ/က  ေက်ာင္း  ရတနာခန္းမတြင္ေဟာေျပာ
ပို႕ခ်  ခ့ဲ  သည္   ။         ။         ။


              အဆိုပါ ၂၀၁၅ ခု  တကၠသိုလ္ဝင္
စာေမးပဲြေအာင္ခ်က္ျမွင့္မားေရး ေဟာေျပာပဲြ
သို႔   မေကြးတကၠသိုလ္မွ   ေဒါက္တာ
ေအာင္ျမင့္ၾကည္   ကထိက   ရူပေဗဒ   မွ
အဖဲြ႕   ေခါင္းေဆာင္ /    ေဒၚသႏၲာဝင္း  ကထိက  သတၱေဗဒ  /  ေဒၚဝါဝါေအာင္
ကထိက   သခ္်ာ   /  ေဒၚေအးေအးလြင္
          ကထိက          ဓာထုေဗဒ  /  ေဒါက္တာသင္းသင္းညႊန္႕       ကထိက
ျမန္မာစာ ဌာန   တို႕မွဆရာ/ဆရာမ    မ်ား
လာေရာက္  ၍ေဟာေျပာပို႕ခ်ခဲ့ သည္ ။

                အလားတူ  မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး
ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္   ဝါးၾကီးအိုင္   ေက်းရြာ  ရွိ
အထက္တန္းေက်ာင္း   (  ခဲြ  ) တြင္လည္း
ဦးထြန္းဝင္း/တဲြဖက္ပါေမာကၡ ရူပေဗဒ/အဖဲြ႕
ေခါင္းေဆာင္/  ေဒါက္တာေဌးေဌးဝင္း
         တဲြဖက္ပါေမာကၡ  ဓာထုေဗဒ  / ေဒၚသန္းေဌးဝင္း     ကထိက   ျမန္မာစာ
ေဒၚဝင္းမာတင္    ကထိက    အဂၤလိပ္
ေဒၚနန္းမီမီသိန္း   ကထိက   သခၤ်ာ
ဒါက္တာသင္းသင္းခိုင္   သတၱ ေဗဒ
ဦးေအာင္ေက်ာ္ခင္    လက္ေထာက္ကထိက
စီးပြားေရး  ဌာနတို႕မွ     ၂၀၁၅  ခုႏွစ္   ၏
တကၠသိုလ္ဝင္   စာေမး  ပဲြ ေအာင္ခ်က္ျမွင့္
မားေရးအတြက္  ေဟာေျပာပို႕ခ်  ခ့ဲ သည္ ။

              ေဟာေျပာပဲြသို႕ ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕ နယ္
အတြင္းရွိ   တကၠသိုလ္  ဝင္စာေမး  ပဲြ
ေျဖဆိုၾကမည့္  ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ
စုစုေပါင္း( ၉၃၀ )  ဦးခန္႕  တက္ေရာက္
ခ့ဲ   ေၾကာင္း   သိရ သည္  ။          ။

              သန္းဝင္းထြန္း(  ျပန္/ ဆက္ )
                ျမိဳ႕သစ္
              ဖုန္း /  09 40  15  35  396

0 comments:

Post a Comment