Monday, December 22, 2014

နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔လုပ္ငန္းလုိင္ စင္မ်ားေလလံသက္တမ္းတိုး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာေရးအဖြဲ႔ေလလံလုပ္ငန္းမ်ားအားသက္တမ္းတုိးစနစ္
ျပဳလုပ္ရန္ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအစည္းေ၀းခန္းမ၌ေကာ္မတီ(၃)ရပ္ႏွင့္ေဆြးေႏြးအႀကံ
ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ေလလံသက္တမ္းတိုးစနစ္ျပဳလုပ္မည္
ျဖစ္ေႀကာင္း၂၀၁၄ခုနွစ္ဒီဇင္ဘာ၂၁ရက္ေန႔ညေန၅နာရီကေကာ္မတီ(၃)ရပ္အႀကီးအကဲမ်ားထံမွသိရသည္
အဆုိပါေလလံလုပ္ငန္းမ်ားသည္အမ်ဳိးအမည္(၃၃)မ်ဳိးျဖစ္ျပီးျမိဳ႕မ၀က္သားသတ္လုပ္ငန္းအားေစ်းျပိဳင္စနစ္
ျဖင့္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေႀကာင္းအစည္းေ၀းမွတ္တမ္းအရ
သိရသည္
အစည္းေ၀းမွတ္တမ္းတြင္အႀကံျပဳသူ(၆)ဦး၏အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားမွာသက္တမ္းတိုးပါကေနရာေဒသအလုိက္ရာခိုင္နႈံးမ်ားတိုးျမင့္သင့္ေႀကာင္းအစည္းေ၀းမွတ္တ့မ္းတြင္ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဒသခံတစ္ခ်ဳိ႕ကေလလံျပစ္ရမည့္ကိစၥေလလံျပစ္ရမည္ကိုဒီလိုျပည္သူသိ
ေအာင္ေႀကာ္ညွာျပီးပြင္းလင္းျမင္သာစြာျပဳလုပ္ျခင္းမရိွသည့္အတြက္သံသယ၀င္စရာျဖစ္ေႀကာင္းေ၀ဖန္သုံး
သတ္မိေႀကာင္းေဒသခံတစ္ခ်ဳိ႕ကေျပာႀကားသည္
အစည္းေ၀းမွတ္တမ္းတြင္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦး
ေဌးေအာင္ကပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ျပဳလုပ္ေႀကာင္း
ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ဖံ႔ြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမ်ားကဆုံးျဖတ္ျခင္းမဟုတ္ေႀကာင္း
ေျပာႀကားသည္ ။

အစည္းေ၀းျပဳလုပ္ျပီးဆုံးျဖတ္ျပီးျဖစ္လုိ႔ေလလံျပစ္ရန္အတြက္လက္ရိွလုပ္ကိုင္သူမ်ားကသူတို႔ဆက္ျပီးမလုပ္မွတာေလလံျပစ္မည္ျဖစ္ေႀကာင္းျမိဳ႕၀က္သားသတ္လုပ္ငန္းတစ္ခုတာ၂ဦးျဖစ္ရန္သတ္မွထားေႀကာင္း
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အမႈေဆာင္အရာရိွဦးသိန္းကေျပာႀကားသည္
၀က္/ႏြား/ဆိတ္သားလုပ္ငန္းအားလုံးေစ်းျပိဳင္စနစ္
က်င့္သုံးမွသာတရားမွ်တျပီးျပည္သူမ်ားသက္သာမည္
ုျဖစ္ေႀကာင္းေဒသခံတခ်ဳိ႕ကေျပာႀကားသည္


နတ္ေမာက္သားေျမြေဟာက္၀၉၉၇၉၅၁၈၀၇၃

0 comments:

Post a Comment