Friday, May 29, 2020

၂၀၂၀ မေလ (၁-၁၅)ရက် ထွက် ဂျာနယ်အတွဲ-၆၊ အမှတ်- ၁ ကို စာဖတ်သူများနှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ဆရာမများ ရယူနိုင်ရန်တင်ပေးထားပါသည်။၂၀၂၀ မေလ (၁-၁၅)ရက် ထွက် ဂျာနယ်အတွဲ-၆၊ အမှတ်- ၁ ကို စာဖတ်သူများနှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ  စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ဆရာမများ ရယူနိုင်ရန်တင်ပေးထားပါသည်။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့

0 comments:

Post a Comment